การอบรมกรรมฐาน 2557

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ วัดเหนือ ถนนผดุงพาณิช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พระราชธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดเหนือ และปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด


เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมกรรมฐาน ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมในพิธี สำหรับการเข้าฝึกอบรมกรรมฐานในครั้งนี้กำหนดขึ้นจำนวน 15 วันเป็นแบบสะสมระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 - วันที่ 10 มกราคม 2558

ทั้งนี้การเข้าฝึกอบรมกรรมฐานถือว่าเป็นระเบียบบังคับของมหาวิทยาลัย ที่เมื่อเรียนจบภาควิชาการแล้ว จะต้องเข้ารับการอบรมกรรมฐานเป็นเวลา 15 วัน ทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ โดยพระภิกษุนั้นจะต้องไปอบรมกรรมฐานในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)