ณัฐฑิกา หย่อมจุม

วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏเชียงใหม่
Usernamee53171764
สมาชิกเลขที่196842
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ นางสาว ณัฐฑิกา หย่อมจุม ชื่อเล่น บี 

เกิดวันที่ 12 /01 / 2535 จังหวัดเชียงใหม่ 

เข้าเรียนอนุบาลที่โรงเรียนบ้านดู่สหราษฎร จังหวัด เชียงราย จนถึงระดับชั้น อนุบาล 2

เข้าเรียนที่โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 3 - มัธยม 3

จากนั้น เข้าเรียนที่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

หลังจากที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วก็ได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภ้ฎเชียงใหม่

คณะ ครุศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งปัจจุบันได้ศึกษาอยู่ระดับชั้น ปีที่ 4