ณัฐฑิกา หย่อมจุม


วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏเชียงใหม่
Username
e53171764
สมาชิกเลขที่
196842
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ชื่อ นางสาว ณัฐฑิกา หย่อมจุม ชื่อเล่น บี 

เกิดวันที่ 12 /01 / 2535 จังหวัดเชียงใหม่ 

เข้าเรียนอนุบาลที่โรงเรียนบ้านดู่สหราษฎร จังหวัด เชียงราย จนถึงระดับชั้น อนุบาล 2

เข้าเรียนที่โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 3 - มัธยม 3

จากนั้น เข้าเรียนที่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

หลังจากที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วก็ได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภ้ฎเชียงใหม่

คณะ ครุศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งปัจจุบันได้ศึกษาอยู่ระดับชั้น ปีที่ 4 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท