สัปดาห์ที่ 3 ออกกำลังกายตอนเช้า (19/11/2557)

สวัสดีครับ

เช้าวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน บรรยากาศเริ่มหนาวแล้วที่โรงเรียนบ้านไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เช้านี้หลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 ได้มีนโยบายให้นักเรียนออกกำลังกายตอนเช้าครับ

เพื่อสุขภาพของนักเรียนจะได้แข็งแรงและเป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของนักเรียนเอง ดูนักเรียนทำแล้วมีความสุขมาก ๆ ครับ

แต่ก็ยังมีนักเรียนที่ยังแต่กายไม่เรียบร้อย ครูจึงตักเตือนนักเรียนบ้างคนที่ไม่ใส่ชุดพลศึกษามา

(19/11/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตอนเตือนเด็ก คิดถึงตัวเองตอนเรียนไม๊ ;)...