บ่นปนกลอน : หาดหัวหิน (หลังจัดระเบียบ )

ซึ่งมนต์ขลัง แต่หนหลัง ทั้งทุกข์ - สุข ...... เสน่หา ฝากความรัก ฝากฝัง ทั้งชีวา ฝากวิญญาณ์ ที่.....หัวหิน จวบ...สิ้นลม


สนธยา  ฟ้าพิลาศ...( เหนือ)  หาดหัวหิน

ครั้งก่อนเกิอบ   ด่าวดิ้น   สิ้นมนต์ขลัง

กระแสข่าว...ทีวี   ที่โด่งดัง

ค่าอาหาร    แพงดั่ง   ทิพย์โภชนา
ก่อนก่อนนี้   ก็เคยมี   กระแสข่าว

เป็นเรื่องราว   อาหารแพง   แรงหนักหนา

ส้มตำจาน   หนึ่งนี้    มีราคา

ร้อยห้าสิบ   หากปรารถนา   จะกินกัน
มาบัดนี้   เพิ่มราคา   อีกร้อยบาท

เป็นสองร้อย    ห้าสิบ...ขาด   ตัวละนั่น

รสชาติแ่ซ่บ    หรือไม่ ?  ....  สุดจำนรรจ์

เค็ม  หวาน  มัน   อย่่างไร.......ไม่เคยกิน
กระแสข่าว    ปลุกเร้า   เร่ง...จัดระเบียบ

จนชายหาด  สะอาดเรียบ   ไปทั่วถิ่น

ทั่วชายหาด   สะอาดตา    น่ายลยิน

หาดหัวหิน  จึงคืนสุข    แด่....ประชา
แต่ในเรื่อง      ราคา       ค่าอาหาร

จะได้ผ่าน    จัดระเยียบ   หรือไม่หนา

เพราะข่าวคราว    เงียบหาย    หลายเวลา

หากใครผ่าน    ไปมา  ....  สอบถามที
ทรายสีขาว   เกลี่ยวคลื่น    กระทบฝั่ง

คงมนต์ขลัง     ตรึงใจ     ไม่หน่ายหนี

ฟ้าสีคราม    เรื่อแรง      แสงระวี

ยังคงมี      มนต์ขลัง    ฝังตรึงตรา

หาดหัวหิน    มิเคยสิ้น     ซึ่งมนต์ขลัง

แต่หนหลัง    ทั้งทุกข์  -  สุข ......  เสน่หา

ฝากความรัก   ฝากฝัง    ทั้งชีวา

ฝากวิญญาณ์   ที่.....หัวหิน    จวบ...สิ้นลม
ภาพ  :  หาดหัวหิน  (ยุคจัดระเบียบ )    7  กันยายน  2557


                    คุณมะเดื่อ

               ลูกบิดกลายพันธุ์

                     9 /09/57

ขอบคุณเพลง หัวหินสิ้นมนต์รัก  ประกอบบันทึกนี้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณ เส้นขอบฟ้าความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

จัดระเบียบใหม่

ดูสวยงามนะครับ

เขียนเมื่อ 

เห็นหาดทราย

เห็นจินตนาการ....

เขียนเมื่อ 

รัก รัก ชายหาดที่ขาวนวลแบบนี้ค่ะ

คิดถึงหัวหิน คิดถึงคนที่นั่นด้วยค่ะ ครูมะเดื่อ

-สวัสดีครับ

-ส้มตำราคาแพงแบบนี้.

-น่าไปตั้งร้านนะครับ ฮ่า ๆ

-ด้วยความระลึกถึงครับ