อำนาจ ศรีรัตนบัลล์

Usernameamnach
สมาชิกเลขที่183988
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา  - แพทยศาสตร์บัณทิต

                  - American Board of Internal Medicine (General Medicine and Gastroenterology)

อาชีพ        - อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์              มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2514 - 2542

                  - เวชปฏิบัติสาขาอายุรศาสตร์และโรคระบบทางเดินอาหาร พ.ศ. 2513 - 2555