เมื่อวานผมเขียนบันทึกชื่อ "OLPC เรื่องเศร้าระดับโลกของเด็กไทยเพราะความไร้สาระของผู้ใหญ่" ซึ่งผมปิดเอาไว้ไม่ให้คนอ่านเพราะมีความเห็นที่รุนแรงไม่สมควรให้คนอื่นอ่านในช่วงปีนี้

แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องที่ประเทศไทยยุติการเข้าร่วมโครงการ OLPC (One Laptop Per Child) นั้น ถ้าผมจะไม่เขียนบันทึกเพื่อรายงานให้ท่านผู้ใช้ใน GotoKnow.org ทราบก็คงไม่ได้

เมื่อวานนี้ ในขณะที่บราซิลได้รับเครื่องต้นแบบแล้ว ประเทศไทยกลับยกเลิกโครงการนี้ ดังที่เป็นข่าวใหญ่ด้านเทคโนโลยีไปทั่วโลก สร้างชื่อด้านลบให้แก่รัฐบาลปัจจุบันในสายตานานาชาติว่ามีปัญหาที่น่าสงสัยด้านเทคโนโลยี

นักวิเคราะห์มองว่านี่เป็นหนึ่งในความพยายามที่จะปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนไทย เพราะ OLPC ใช้เทคโนโลยี Mesh Networking ซึ่งปิดกั้นได้ยากมาก นี่เป็นความพยายามปิดกั้นข่าวสารของรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งของทหาร เช่นเดียวกับรัฐบาลทหารของประเทศเผด็จการอื่นๆ ทั่วไป

อีกมุมหนึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นการพยายามเอาใจนายทุนอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ที่จะถูกกระทบโดยโครงการ OLPC มุมนี้นักวิเคราะห์มองด้วยความสงสัยในความโปร่งใสในการทำงานของรัฐบาลไทย

ไม่ว่ามุมไหนก็ไม่ดี เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลคงต้องหาทางแก้ตัวกันต่อไป

เราคนไทยคงไม่มีส่วนที่ต้องไปช่วยรัฐบาลแก้ตัว แค่รู้ว่าเด็กไทยขาดอุปกรณ์ที่จะเข้าถึง "ปัญญา" อย่างที่เด็กในประเทศโลกที่สามอื่นๆ กำลังจะได้รับก็พอแล้ว

การทำ GotoKnow.org ที่เรากำลังทำอยู่นี้ก็ลดความหมายลงไปเยอะ เราจะทำแม่ข่ายของ "ปัญญา" กันไปทำไม ในเมื่อไม่มีใครมีโอกาสเข้าถึงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ปัญญา"

ผมบอกตรงๆ ผมเซ็งสุดๆ ทำไมประเทศไทยช่างเป็นประเทศที่อัปโชคด้าน "ปัญญา" เช่นนี้นะ