แจน5.gif

ชื่อนางสาวนงลักษณ์ เหมทานนท์

ชื่อเล่น แหม่ม

เกิดวันที่ 19 กันยายน 2526

ที่อยู่ 74/20  ถนนท่าโพธิ์  ตำบลท่าวัง  อำเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000

คติประจำใจ  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

นิสัย  ร่าเริงชอบสนุกสนาน