ชื่อ  นางสาวัฐนันท์ ยี่สุ่น   ชื่อเล่น โบว์ 

เกิดวันที่ 20 กันยายน 2525

พ่อชื่อ นายสุชาติ ยี่สุ่น

แม่ชื่อ นางสุนันท์ ยี่สุ่น

พี่ชายชื่อ นายชาตินันท์ ยี่สุ่น 

บ้านเลขที่ 7/1 ซ.หัวหลางแยก1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

สถานที่ทำงาน ร้านโอเอโมบายช็อป

ที่ตั้ง 1715 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000