บันทึก ส่วนหนึ่งจาก การประชุมเชิงปฏิบัติการ กับกศนที่ลำปาง Nov1-3,49

ดีใจครับ ที่พบนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์มากมาย ที่มีฝัน ทำเพื่อชุมชน และเป็นผู้ให้ ของ กศน
จากการประชุมร่วมกับ กศน. ที่จัดโดย อ.สุชิน เพ็ชรักษ์ 
ทำให้มีเรื่องมากมายที่ต้องเขียน และต้องทำ เพื่อเยวชนไทยทุกคน
1. พบนักวิชาการด้าน ICT จากศูนย์จังหวัด ศูนย์ภาค และ ศูนย์อำเภอ ของ กศน
ทำให้ทราบว่าประเทศไทยมีกลุ่มนักคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเพื่อการศึกษาอยู่
และไม่หวงวิชา มีอะไรให้หมด  ไม่เหมือนที่คาดไว้แต่แรก
จึงตั้งใจว่าเป้าหมาของผมนอกจากเยาวชนไทย แล้วยังมีนักศึกษาของ กศน อยู่ด้วย
และผลงาน e-learning ที่ กลุ่มนักวิชาการกลุ่มนี้ทำไว้ ก็มีค่ามหาศาล เป็นหน้าที่ของผมที่ต้องนำเสนอ
- ต้องรวบรวม และช่วยนำเสนอ e-learning เหล่านั้นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคนไทยทุกคน
2. รู้จักบ้านสามขา อ.ศรีนวล วงศ์ตระกูล เพราะมีเอกสาร เป็นเล่ม และเป็นแผ่น จึงรู้ว่าหมู่บ้านนี้มีอะไรดี ๆ เช่น
- การใช้ GPS วางเขต และทำฝาย
- การใช้คอมพิวเตอร์ทำบัญชีในร้านค้าหมู่บ้าน
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของชุมชน และมีตัวอย่างของ อบต.บ้านแรง
3. อีเลินนิ่งที่ กศน. ยอมรับอีกตัวเป็นของ nectec คือ learnsquare
- เห็นความสามารถในการ export เป็น scorm
- มาตรฐาน scorm ที่ใช้เก็บ content และการเข้ากันได้กับ moodle
- จะนำเข้า thaiabc5b.zip เพื่อส่งไปตามบ้านเยาวชนทั้งประเทศได้เปรียบเทียบ 2 ตัวนี้
- ขอบคุณคุณกระรอกที่ให้ข้อมูล ผมจึงรู้จัก อ.พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 
http://www.softwarebank.org/projects/learnsquare/
http://www.swpark.or.th/images/sara/courseoutline06.doc
4. การทำให้เยาวชน และครูทั้งประเทศมี server ของตนเองที่บ้าน 
- มีประโยชน์ เพราะเห็นความจำเป็นที่ครู และนักเรียน กศน ควรจะมี
- ต้องพัฒนา http://www.thaiabc.com ให้ตอบสนองต่อคนทุกกลุ่ม ไม่ใช่เฉพาะ web server สำหรับเด็ก
- ปัจจุบันเผยแพร่ทั้งโลกอยู่แล้ว แต่การเข้าถึงตัวนักพัฒนา ต้องเริ่มจากโรงเรียนในลำปาง
ขณะนี้ทำโครงการขอค่าเดินทางไปนำเสนอ ให้ครูของโรงเรียนในลำปางได้เข้าใจ
ว่าการติดตั้ง webserver ครบชุด ง่าย และมีประโยชน์อย่างไร สำหรับเยาวชน
5.เสนอ 4 เรื่องเพราะ กศน มีครบทั้งนักวิชาการ นักศึกษา อุปกรณ์ น่าจะทำชุมชนของตนให้เข้มแข็งได้
- ทำเว็บไซต์แบบ wikipedia.org เพราะมีศักยภาพมากพอ
- ทำเว็บไซต์แบบ gotoknow.org เพราะความภาคภูมิใจในชุมชน และมีศักยภาพพอ
- ทำการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ โดยเริ่มจากโครงสร้างพื้นฐานของเว็บ เช่น seo เป็นต้น
- สร้างระบบติดตั้ง webserver ของตนเองให้ครู และนักเรียนมี web server ที่บ้าน ในแบบที่ กศน สร้างเอง 
เพราะผมแนะนำให้รู้จัก thaiabc.com และวิธีการแล้ว การสร้างตัวติดตั้งแบบ full option หรือ addon 
ก็แนะนำไปแล้วใน http://www.thaiall.com/nsis
-------------------------
บันทึกเพื่อกลับมาอ่าน แล้วเขียนเป็นบทความ ไอทีในชีวิตประจำวัน ลง หนังสือพิมพ์ฅนเมืองเหนือ เมื่อมีโอกาส
เพราะผมเขียนแค่สัปดาห์ละเรื่องเท่านั้น ในส่วนของ ไอทีในชีวิตประจำวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไอทีในชีวิตประจำวัน

คำสำคัญ (Tags)#ภาคเหนือ#ประสบการณ์#กศน

หมายเลขบันทึก: 57225, เขียน: 04 Nov 2006 @ 08:17 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)