ชื่อเรื่อง  วิจิตร"ประกาศไม่รับฝากเด็กเข้าเรียน"

แหล่งที่มา http://www.dailynews.co.th/dailynews/pages/front_th/popup_news/Default.aspx?Newsid=105995&NewsType=1&Template=1

ข้อความ  ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าการกำหนดแนวทางการรับนักเรียนปีการศึกษา 2550 ถึงประเด็นเรื่องเงินกินเปล่า หรือ แป๊ะเจี๊ยะที่ มุ่งมั่นว่าในอนาคตจะต้องหมดไป ส่วนของแนวทางการรับนักเรียนนั้นจะมีการทบทวนสัดส่วนเงื่อนไขพิเศษ 10% ของโรงเรียนยอดนิยมว่ายังคงจำเป็นอยู่หรือไม่ เพื่อนำไปเพิ่มในสัดส่วนของการสอบคัดเลือกจาก 40% เป็น 50% ซึ่งจะทำให้สามารถสอบคัดเลือกนักเรียนเก่ง ดีมีคุณภาพเข้ามาเพิ่มได้มากขึ้น ส่วนอีก 50% ก็เป็นการจับสลากเด็กในพื้นที่บริการ

หมายเหตุ สามารถอ่านลายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแหล่งที่มาครับ

คุณภัทร์  สังกลม  4/11/2006