เป็นเพราะหาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ไม่ได้สักที  จึงทำให้ว้าวุ่นรัก  ซึ่งจะต้องส่งหัวข้อแล้ว...   ทำเรื่อง  วิจัยรัก  ก็แล้วกัน 

สมมติฐานแห่งรัก....ความรัก..ยากนักที่จะอธิบายได้  รักมาจากไหน  รักมีรูปร่างอย่างไร  แม้ว่าจะปากแข็งสักปานใด  หัวใจเป็นก้อนเนื้อนิ่มๆก็อาจละลายไปได้  หากรู้ว่ารักเขา 

เช้านี้มีความสุขกับความรัก   สดชื่นกับความรัก  ถึงแม้จะไม่ได้สมหวังกับรัก  ทำให้มีความสนใจจะทำวิจัย.....รัก

วิจัยเรื่องนี้เป็นประเภท   วิจัยเชิงคุณภาพ...คุณภาพแห่งรัก

กำหนดประเด็นปัญหาวิจัยรัก คือ

รัก...เป็นการให้  เราไม่รู้ว่าเขารัก  หรือรักเขา จนกว่าเขาจะเดินจาก

กำหนดวัตถุประสงค์แห่งวิจัย...รัก

ข้อหนึ่ง...ทำไมเราปล่อยให้ใจรักเขา  ทั้งที่รักเคยทำให้เราปวดใจ  ทุกข์ใจ  ทุกข์ทรมานกับคำว่ารัก  รักแล้วไม่สมหวัง  ซ้ำแล้วซ้ำอีก  ไม่เข็ดสักที

ข้อสอง....เพราะรักคือรัก   มันไม่อาจจะเปลี่ยนความรู้สึกเป็นอื่นได้  ถึงแม้จะปิดบังอำพรางว่าไม่รัก  แต่ก้นบึ้งของหัวใจ  คือ  รัก

ข้อสาม....ปวดร้าวทุกที  ที่เขาเดินจาก  ขอแต่ให้อยู่ใกล้ ได้พูด  ได้คุย  มองหน้ากัน  สบตากันเป็นพอ

ข้อสี่.....ทำไมรัก...ต้องจับจอง

ข้อห้า.....รัก  แค่  รัก  ไม่ได้หรือ  ทำไมต้องมีความต้องการมากกว่ารัก

กำหนดตัวแปร  ทบทวนเอกสารวรรณกรรมเกี่ยวกับรัก  กำหนดขอบเขตของความรัก  ให้นิยามคำศัพท์เชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการ

นิยามแห่งรัก.........หากได้รักเขาเป็นพอ

ขั้นต่อไปคือ....การออกแบบการวิจัย  

สุ่มตัวอย่างได้แล้ว      และออกแบบการวัดตัวแปร  และการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลอยู่ที่ไหน  รักอยู่ไหน....  จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล

จะเก็บข้อมูลแห่งรักอย่างไร.....ต้องสร้างเครื่องมือ    ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  แล้วจึงเก็บรวบรวมข้อมูล

ครูอ้อยจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง  แบบลึก  แบบประชิดติดตัว  เพื่อให้ได้ข้อมูลแห่งรักที่ถูกต้อง  เที่ยงตรง  ไม่อคติ

ตอนนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลแห่งรัก   คาดว่าจะออกเก็บเกี่ยว  ใน GotoKnow  หวังว่าข้อมูลที่นี่มีเพียบ  ข้อมูลแห่งรัก...รัก....รัก