งานนอกเหนือจากการสอนของครูอ้อยในขณะนี้ คือ  เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

งานในวันนี้ของครูอ้อยจะเชิญประชุมครูกลุ่มสาระ ฯ  ซึ่งมีจำนวน 6 คน

มีวาระการประชุม หลายข้อที่ต้องประชุมกัน เพื่อการดำเนินการและแจ้งให้ทราบหลายเรื่อง

อีกทั้ง  ตอนปิดภาคเรียนมีอุปกรณ์จัดส่งมาให้  ดังนั้นต้องมีการจัดสรรอุปกรณ์เหล่านี้  ที่ไม่ครบคน  จะใช้วิธีการจับฉลากการใช้  และรับผิดชอบตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

 

จะต้องช่วยกันเรียนรู้วิธีการใช้  มันคือกระดานแม่เหล็ก  ที่ไม่มีลูกล้อ  ใช้ประจำห้องเรียน ไม่ควรย้ายที่  ที่เลือกซื้อ เพราะ  ราคาแตกต่างกันมาก  ทั้งที่ส่วนของประโยชน์การใช้สอยมีเท่ากัน  อีกทั้งถ้าเคลื่อนย้ายง่าย อาจจะสูญหายได้ง่าย