Depict : Wiboon in Action

       เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีการประชุม BAR เพื่อเตรียมความพร้อมของทีมงานท่านอาจารย์วิบูลย์ เกี่ยวกับเรื่อง “การจัดการความรู้” ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องหลายท่าน และหนึ่งในการเตรียมงานที่เกี่ยวข้องคือเรื่อง UKM-8

       เนื่องจากมีสมาชิกหลายหน่วยงาน ทำให้ผู้เข้าประชุมมาไม่พร้อมกัน ท่านอาจารย์วิบูลย์ มีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งไปซื้อมา มีภาพของท่านผู้ว่า กทม. คือ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน อยู่ที่หน้าปก


       ที่ไปซื้อหนังสือนี้มา เพราะว่า ท่านอาจารย์จรูญ สามีของท่านอาจารย์เทียมจันทร์ ไปเห็นเรื่องเกี่ยวกับ “การจัดการความรู้ในมน.” ซึ่งผู้เขียนไปชมงาน “มหกรรมการจัดการความรู้หน่วยราชการ” ได้เขียนถึง ท่านอาจารย์วิบูลย์....

      จึงส่งข่าวให้ท่านอาจารย์เทียมจันทร์ บอกต่อไปถึงท่านอาจารย์วิบูลย์ ไปซื้อหาหนังสือเล่มนี้มา พอได้มาแล้ว ท่านอาจารย์วิบูลย์ได้โชว์ให้พวกเราซึ่งมา BAR ไม่พร้อมกันชมหลายครั้ง

      ผมติดกล้องไปด้วยเลยถ่ายภาพนี้มาฝากครับ ชื่อภาพ “ใครหล่อกว่ากัน” มีคนร่วมก๊วน จัดฉากให้ครับ เชิญชมภาพได้ครับ

ใครหล่อกว่ากัน
 

 


อีกภาพหนึ่ง เพื่อให้เห็นบทความที่เขียน มีคนจัดฉากให้ ชี้บทความให้เสร็จ มีภาพเบื้องหลังคนมองบอร์ดนิทรรศการที่จัด ที่น่าสนใจคือมี “นิ้วมือปริศนา” ชี้บทความให้ด้วย หากท่านใดเข้ามาอ่านแล้วสนใจจะร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเป็นนิ้วมือของใครก็ได้ครับ

 นิ้วมือของใคร
 

 


และวันนี้ ท่านอาจารย์วิบูลย์ใส่เสื้อใหม่ ของ QA staff มีรูปสัญลักษณ์ “พายุหมุน” ด้วย ผมเลยวานให้คนในหน่วยฯ ถ่ายภาพ Action ของท่านอาจารย์วิบูลย์มาให้ชมกัน ท่านผู้อ่านอาจร่วม “Vote” ว่าภาพไหนดูดีที่สุดเข้ามาได้นะครับ....  เชิญชมภาพได้ครับ

 

 

 

Beeman
๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙