โอกาส-อุปสรรคของการประกอบธุรกิจซื้อมาขายไปอุปกรณ์ไฟฟ้า

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อมาขายไป
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจซื้อมาขายไปอุปกรณ์ไฟฟ้า

NO DESCRIPTION โอกาส อุปสรรค กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
1 Interest (ความน่าสนใจของธุรกิจ) 1) มีปริมาณลูกค้าอยู่มาก 1) ปัจจัยทางการเมือง 1) กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
2) มีคู่แข่งขันโดยตรงน้อย 2) คู่แข่งขันรายใหม่สามารถเข้ามาในตลาดได้ง่าย 2) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท
3) มูลค่าการตลาดของอุตสาหกรรมใหญ่มาก 3) ลูกค้ามีทางเลือกมาก 3) กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
4) นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติ 4) ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
5) นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการประกอบการของ SMEs
6) สายสัมพันธ์ที่มีอยู่ของผู้ประกอบการกับฐานซัพพลายเออร์และฐานลูกค้าเดิม
2 Client (ลูกค้าเป้าหมาย) 1) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 1) กฎหมายเกี่ยวกับหนี้และสัญญา
2) กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง
3) กลุ่มร้านค้า
4) กลุ่มผู้รับเหมารายย่อย
3 Capital (เงินทุน) 1) ใช้เงินทุนน้อย (เนื่องจากเป็นกิจการซื้อมาขายไป) 1) เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ 1) กฎหมายเกี่ยวกับการกู้เงิน
4 Wrong doing การที่กิจการเป็นกิจการขนาดเล็ก ทำให้มีความยีดหยุนในการบริหาร การที่เป็นกิจการขนาดเล็ก ทำให้เกิดข้อจำกัดในการขยายงาน
จัดการ สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่าง ๆ ได้ง่ายถ้าหากเกิดปัญหา และการบริการที่อาจจะไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า
และสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
5 Business Process (กระบวนการทำธุรกิจ) 1) พบลูกค้าตามกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่ม ๆ 1) กฎหมายสัญญาและซื้อขาย
2) จัดหาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการตามโครงการต่าง ๆ 2) กฎหมายเกี่ยวกับหนี้
3) กระบวนการจัดซื้อจัดหา
4) จัดส่งสินค้า และกระบวนการทางบัญชีและการเงิน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Manachai - Business lawความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

57234

เขียน

04 Nov 2006 @ 10:10
()

แก้ไข

19 May 2012 @ 20:44
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก