UKM-8 ขณะนี้รายงานข่าว จากห้องสุโขทัย กำลังมีการทำ AAR กันครับ สมาชิกทุกท่านช่วยกันติดการ์ด Key success factor จัดกลุ่มเสร็จ และ Present เสร็จแล้ว

     ตอนนี้ คุณเรวดี จากม.มหิดล ทำ AAR พูดถึงว่า UKM ที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ เป็นผู้จัด ได้พัฒนาไปมาก ดังนั้นต้องกลับไปทบทวนบทเรียนที่หน่วยงานของตัวเอง

    นอกจากนั้นยังได้เสนอแนะสิ่งดีๆ ให้กับทีมผู้จัดหลายอย่างครับ ซึ่งทางทีมส่วนกลางคงนำมาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับ