ผมได้พูดคุยกับน้อง Kmsabai  ในมื้อเย็นวันหนึ่งในร้านอาหารเล็กในเมืองปาย วันนั้นเราคุยกันหลากหลายเรื่องราว ทั้งเรื่องชีวิต และการทำงาน เรียกได้ว่าบรรยากาศผ่อนคลายไดอะล็อคหลังเลิกงานได้ดีทีเดียว

  <div style="text-align: center"></div>

ประเด็นหนึ่งที่ผมสนใจมาโดยตลอดคือ ปัญหาด้านเด็ก

</span><p>น้อง Kmsabai ได้บอกสถานการณ์บางอย่างที่บ่งบอกว่า เมืองปายมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กๆมากมาย ทั้งเด็กได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ และปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น </p><p>เมืองปายเป็นเมืองเล็กๆ ที่เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวในช่วงปีหลังๆ ความเจริญพุ่งตรงมาที่ปายที่เดียว จำนวนนักท่องเที่ยวบ่งบอกถึงความนิยมในตัวของเมืองปายเพิ่มขึ้นทุกขณะในเวลาเดียวกันชาวบ้านคนท้องถิ่นก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้น อยู่ตลอดเวลา เป็นปัญหาชุดเดียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองที่เจริญทางด้านวัตถุโดยทั่วๆไป </p><p>น้องKmsabai  ซึ่งเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลปายบอกเล่าผมว่า มีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อที่โรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น  มีผู้ป่วยจิตเภทมากขึ้น โรคเครียดเริ่มเป็นปัญหาคุกคามคนท้องถิ่น ส่วนประเด็นที่สำคัญที่ผมสนใจคือ มีเด็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมมากขึ้นด้วยเช่นกัน </p><p>ประเด็นการพัฒนาเด็ก ผมมองว่าที่เมืองปายยังไม่มีกลุ่มผู้ทำงานด้านเด็กที่ชัดเจน  กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็เพียงแต่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเท่านั้น น่าจะมีการเปิดเวทีพูดคุยเฉพาะประเด็น สถานการณ์ปัญหาเด็ก ที่เมืองปายขึ้น เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนการดำเนินงานด้านเด็ก และเป็นพื้นฐานในการสร้างกลุ่มคนทำงานเพื่อเด็กในอำเภอของเราต่อไป </p><p>ผมได้นำเรื่องนี้ไปพูดคุยกับ ผอ.กัญญา สมบูรณ์ ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง และเป็นผู้ประสานงานเรื่องการพัฒนาเด็ก ประเด็น สิทธิเด็ก รวมไปถึงการป้องกันและแก้ไขเด็กที่ได้รับผลกระทบ โดยได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟ ประเทศไทย  </p><p>ท่านได้ให้ผมเขียนโครงการขึ้นมาเพื่อเปิดเวทีพูดคุยสถานการณ์เด็กในเมืองปาย เพื่อระดมปัญหา และค้นหาศักยภาพในการแก้ไขปัญหาเด็กในพื้นที่ งานนี้ทางยูนิเซฟตอบรับจะให้การสนับสนุนงบประมาณในระยะเริ่มต้นและทางผมก็คิดว่า ช่วงต่อไปคงได้เป็นอาสาสมัครคอยประสานงานประเด็นนี้ไปก่อน(ชั่วคราว) เพื่อให้เกิดกลุ่มทำงานด้านเด็กที่เป็นรูปธรรมที่เมืองปายต่อไป  </p><p>เพราะ เด็กคืออนาคตของชาติ ครับ</p>