ความเห็น 91536

ปัญหาเด็กๆ...แต่ไม่เล็กอย่างที่คิด

เขียนเมื่อ 

งานนี้คนทำงานด้านเด็กชื่นใจครับ ที่มีผู้ใหญ่ใจดี สนใจปัญหาด้านเด็ก

เพราะเด็กเป็นทั้ง ปัจจุบันและอนาคต ครับ นักพัฒนาควรให้ความสำคัญในการพัฒนาทุกรูปแบบ

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับ

อาจารย์ขจิต

หากมีงานพัฒนาด้านเด็กที่ปายเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม อาจารย์ขจิตต้องมาช่วยบ้างแล้วครับ

คุณจ๊ะจ๋า

ผมเองสนใจประเด็นเด็กนานแล้วครับส่วนหนึ่งได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาสมองเด็ก และ ทำงานที่เกี่ยวข้องด้านเด็กที่ อ.ปางมะผ้า เลยคิดว่า เด็กมีความสำคัญมาก อาศัยคนทำงานที่มีความเข้าใจด้วยครับ

ยินดีครับ สำหรับพันธมิตร ผมจะลองไปเยี่ยมและเชื่อมดูครับ

งานนี้เป็นเหมือนงานที่ผมรับอาสาไปก่อนครับ เป็นการเริ่มต้น ก่อนที่จะมีกลุ่มคนทำงานที่ชัดเจนขึ้นที่ปาย

พี่เล็กศุภลักษณ์

ขอบคุณครับผม

มีหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็ก ทำงานกับเด็กที่ได้รับผลกระทบ ที่หลากหลายกระบวนการ และแนวทางการทำงาน ล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งนั้นครับ

หากที่ปายจะเป็นการเริ่มต้น ผมเองก็คงจะ ดูบทเรียนที่ดี จากกระบวนการที่กล่าวมาแล้ว

ขอบคุณพี่เล็กครับ

น้องจักร์วิดา

ผมลงมีโอกาสได้ปรึกษาน้องบ้าง ในฐานะที่น้องทำงานเกี่ยวกับเด็ก เพราะที่ปายเราไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลย ตอนนี้เป็นเพียงเวทีเริ่มต้นครับ ผมอาจจะติดต่อไปเพื่อช่วยคิดกระบวนการ ในครั้งแรกนะครับ

อาจารย์ ผศ.สุณี

ขอบคุณอาจารย์มากครับ พอทำงานพัฒนาที่หลากหลาย เราก็พบปัญหาสังคมที่มีอยู่แล้วมากครับ ก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าประเด็นอะไร

โดยเฉพาะบ้านเกิด ก็รู้สึกกังวลมากครับ

ขอบคุณอาจารย์ครับ น่าจะมีการปรึกษาหารือกันต่อเนื่อง โดยวันนี้เป็นการเริ่มต้นครับ

คุณจันทร์เมามาย

ผมนำเสนอด้านที่สวยงามของเมืองปาย มาระยะหนึ่ง แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ภายใต้ความสวยงาม และความเจริญ เราก็มีปัญหาที่เกิดขึ้น (มากมาย) ด้วยครับ

ต้องยอมรับ และหากลวิธีในการแก้ไข งานบางงานไม่มีใครยอมเป็นเจ้าภาพเลยครับ  เลยหมักหมมเรื่อยมา แลสถานการณ์ก็แย่ลงครับ

ผมกังวลมากครับ ประเด็นนี้

พี่ปวีณา

ขอเพียงเป็นพันธมิตรที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องใน Gotoknow ให้กำลังใจกัน เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมได้รับแล้วครับ

หากมีประเด็นไหนที่ยังติดขัด คงได้มีโอกาสปรึกษาพี่ปวีณาครับ

น้อง Mr_Jod

งานนี้เป็นงานแก้ไขปัญหา และเกี่ยวข้องด้านสุขภาพโดยตรงด้วย อาจได้ระดมความคิดบุคลากรในสายนี้

ขอบคุณครับผม สำหรับกำลังใจ