ความเห็น 91011

ปัญหาเด็กๆ...แต่ไม่เล็กอย่างที่คิด

เขียนเมื่อ 

ปัญหาเด็กในปัจจุบันมีการพยายามแก้ไขและพัฒนา จึงน่าชื่นชมหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องค่ะ ยังไงขอฝากช่วยสนับสนุนปัญหาของเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในการส่งเสริมสุขภาพและสิทธิเด็กด้วยนะคะ