เยือนสวนห้วยแร้ง พายเรือล่องแก่ง กินแกงหอยขม เที่ยวชมป่าจาก

เป็นคำขวัญประจำแหล่งท่องเที่ยวของชาวตำบลห้วยแร้ง

เยือนสวนห้วยแร้ง ชาวตำบลห้วยแร้งประกอบอาชีพทำสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ สวนเงาะ ทุเรียน ลองกอง และอื่นๆอีกมากมาย

พายเรือล่องแก่ง ได้แก่ ล่องแก่งในคลองห้วยแร้ง ชมธรรมชาติของคลองห้วยแร้ง เที่ยวชมป่าจาก

กินแกงหอยขม คือว่าคลองห้วยแร้งมีหอยขมเป็นจำนวนมาก นำมาประกอบอาหารทำเป็นแกง ดูดกันได้อย่างเมามัน

เที่ยวชมป่าจาก เนื่องจากคลองห้วยแร้งจะเต็มไปด้วยป่าจาก และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าจากก็มีมากเช่น หมวดใบจาก ขนมจาก งอบ