GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เอกสารเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน กพร.และ สมศ. 2550

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2549 เป็นวันที่คณะฯ ได้จัดคณบดีพบบุคลากร ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2550 เป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณที่ผู้บริหารของคณะฯ ได้พบปะ พูดคุย และตอบข้อซักถามในหลายเรื่องๆ ทั้งด้านแนวทางการบริหารงานภายในคณะฯ การวิจัย การประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งวันนั้นทางงานนโยบายและแผนได้แจกเอกสารกับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกัน 3 เรื่องคือ

1. แผนดำเนินงาน 2550 ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2550-2554 (ปรับปรุง ส.ค.2549) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) คลิก

2. คำอธิบายตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (กพร.) คลิก


3. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ) มีแจกที่งานนโยบายและแผน

ซึ่งเอกสารทั้ง 3 เรื่องสามารถขอเพิ่มเติมได้ที่งานนโยบายและแผน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับนะค่ะ ขอบอกเอกสารทั้ง 3 จะเป็นคู่มือนำทางของคณะฯ ในการปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการพัฒนาระบบการประเมินตนเองของหน่วยงานเราด้วย ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นได้รับแล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่เปิดอ่านเลยนะค่ะ

 

 

 

สริตา
2 พ.ย.49

 

วิสัยทัศน์  คณะสหเวชศาสตร์ จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 56917
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

โอ้โฮ ! Link ไปทั้งที่ Web site และที่ Blog  เยี่ยมยอดมาก  แสดงให้เห็นว่า คุณเยาทำงานเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน  สมกับงานในหน้าที่จริงๆค่ะ  :)