ความเห็นล่าสุด


อือ....แล้วพี่ชรินทร์จะลดพุงลงได้เปล่าเนี๊ยะ

สวัสดีค่ะพี่บอย

ฝากบอกพี่ชรินทร์ น้องตั้มด้วยนะค่ะว่าอย่าลืมงดเหล้าเข้าพรรษาด้วย

สวัสดีค่ะท่านคณบดี เข้ามาอ่านบ่อยๆ แต่ไม่มีเวลาทักทายเลย ที่ราชภัฏอยุธยาก็กำลังตื่นเต้นเรื่องการสรรหาอธิการบดีเหมือนกันนะค่ะแต่ช่วงสรรหาเยาว์ลาคลอดพอดีกลับมาก็คงได้อธิการบดีใหม่เหมือนกัน ส่วนคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การสรรหาของมหาวิทยาลัยก็ไม่เหมือนกันเลยนะค่ะ คงจะอยู่ที่บริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยว่าต้องการแบบไหนแต่คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีอาจจะคล้ายๆ กันนะค่ะ

 • เรียนท่านคณบดี
 • อุปนายกของ มร.พระนครศรีอยุธยา มีหน้าที่คือ ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตาม พรบ.มหาวิทาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16(5)
 • ไม่รู้ว่า พรบ. มน. ระบุไว้ใน พรบ. หรือเปล่าค่ะ  ถ้าไม่ระบุน่าจะระบุไว้จะได้ชัดเจนดีนะค่ะ
 • เรียนท่านคณบดี
 • พรบ. มน. ไม่น่าจะลืมตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เพราะที่ท่านคณบดีบันทึกไว้
  "ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งหรือได้มีการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง หรือผู้ซึ่งได้รับเลือกอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
 • ส่วนวรรคสุดท้ายของมาตรา ๑๘คงหมายถึงกรรมการสภาฯ ในมาตรา ๑๘ (๓) คณาจารย์ประจำ (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ(๕) รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานในมหาวิทยาลัยและ (๖)  ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ    คงเฉพาะกรรมการสภาฯ ๔ ประเภทนี้เท่านั้นที่ไม่ต้องเลือกขึ้นใหม่ก็ได้
 • ความหมายน่าจะใช่แบบนี้นะค่ะคาดว่าคณะผู้จัดทำ พรบ. คงไม่ได้ลืม
 • เรียน ท่านคณบดี
 • ขอเป็นกำลังใจให้ท่านคณบดีสู้ๆ นะค่ะ
 • การออกนอกระบบถือว่าดีเพราะเป็นการพิสูจน์ความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรหลายๆ ด้าน 
 • ม.ราชภัฏหลายๆ แห่งมีสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแล้วและก็ทำงานหนักเสียด้วยตามที่ท่านคณบดีกล่าวด้านบน ที่ทำอยู่ในปัจจุบันต้องรู้ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องและค่อยติดตามงานด้านต่างๆ ของการบริหารงานมหาวิทยาลัย ค่อยกำกับติดตามผลการปฎิบัติงานตาม ก.พ.ร. + สมศ.+สกอ.

สวัสดีค่ะพี่บอย

 • ตอนแรกนึกว่า blog ไม่ได้อยู่ในวงของสหเวชฯ เสียแล้ว พอบันทึกจะลองกลับไปอ่านก็หาไม่เจอเป็นเพราะไม่ได้บันทึกเสียนาน
 • PMQA สำหรับที่ มน.ไม่ได้ทำนะค่ะเพราะเคยปรึกษาพี่ธงชัยแล้ว แต่ถ้าพี่บอยสนใจนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะสะท้อนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทุกๆ ด้าน แล้วทำให้เห็นความเชื่อมโยงของงาน
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี