โครงการนี้เป็นของสกว. มีรายละเอียดอ่านได้ที่นี่

          ผมเห็นด้วยกับการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพของผลงานวิจัยของประเทศอย่างโครงการนี้  ยิ่งเปิดให้สถาบันเข้าร่วมแบบสมัครใจยิ่งดี

          ความสำคัญอยู่ที่เกณฑ์คุณภาพ   และการได้รู้ตำแหน่ง และ benchmarking ของตนเอง   สำหรับใช้นำมาพิจารณาหาทางพัฒนาหน่วยงานตามเป้าหมายที่ตนเองกำหนด   ไม่ใช่เพราะถูกบังคับจากภายนอก

          โครงการนี้มีคณะวิชาสมัครใจส่งข้อมูลเข้าร่วมกว่า 80 คณะวิชา

วิจารณ์   พานิช
25 ต.ค. 49