ผมได้อ่าน บันทึก การเกษียนหนังสือ ของ อ.มาลินี ธนารุณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร แล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก จึงอยากจะนำมาแนะนำให้สมาชิก plkhealth ได้เข้าไปตามอ่านและพิจารณาครับผม

ไปที่ http://gotoknow.org/blog/officekm/55589