สรุปบทเรียนการดำเนินงาน KM เมืองนคร ตอนที่8

คนที่ทำหน้าที่ในการประสานงานต้องมีความพร้อม ความรวดเร็ว และถูกต้อง ในการประสานงาน

 2. ศักยภาพการทำหน้าที่ของคุณอำนวยตำบล

      ๒.๓ การประสานงานกับ กลุ่มคุณกิจครัวเรือน คุณกิจแกนนำ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานท้องถิ่น ส่วนราชการ เอกชน ภาคประชาสังคม ฯลฯ
      การประสานงานเป็นอีกบทบาทหนึ่งของคุณอำนวยตำบลที่ต้องทำ โดยเฉพาะการประสานงานกับ ๘ แกนนำของหมู่บ้าน  อีกส่วนหนึ่งก็คือ การประสานเพื่อร่วมทีม เท่าที่ดำเนินการมานั้น ในเรื่องของการ ประสานงานระหว่าง หน่วยงานต่อหน่วยงาน ของคุณอำนวย ตำบล ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะติดอยู่ที่ความเป็นราชการ ต้องทำ เป็นหนังสือราชการ  แม้บางครั้งประสานกันด้วย โทรศัพท์แล้วก็ตาม ก็ต้องมีหนังสือตามไปด้วยจึงจะมาได้  คำว่าหน่วยงานราชการ ก็เป็นปัญหาในการดำเนินโครงการ เหมือนกัน ในบางครั้งก็สับสน เหมือนกันว่าในการที่จะเชิญ คุณอำนวยต่างหน่วยงานนั้นต้อง ทำหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงาน หรือทำหนังสือถึงตัวคุณอำนวย ที่อยู่ในหน่วยงาน ในบางครั้งถึงเวลาปฏิบัติงานตามที่ชาวบ้าน นัดไว้แล้ว แต่หัวหน้าหน่วยงาน หรือคุณเอื้อยังไม่เกษียนหนังสือ ออกมาก็ไม่กล้าที่จะไปปฏิบัติงานร่วมกับทีมงาน แม้จะมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่แล้วก็ตามแต่ในส่วนของการประสานในพื้นที่นั้นไม่มีปัญหา โดยเฉพาะการที่จะเข้าถึงครัวเรือนคุณกิจ ก็ต้องประสานผ่านแกนนำ ก่อน   ส่วนการประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนิน โครงการ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานภาคราชการต่าง ๆ ที่ ดูแลรับผิดชอบงานในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหน่วยงานที่มีคน ทำหน้าที่คุณอำนวยตำบลทำงานอยู่  จากข้อเท็จจริงที่ปรากฎจาก การดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นบทเรียนได้ว่า  คนที่ทำหน้าที่ในการ ประสานงานต้องมีความพร้อม ความรวดเร็ว และถูกต้อง  ในการ ประสานงาน  ที่ผ่านมาในการประสานระหว่างผู้ร่วมทีม คุณอำนวย   ตำบล จะใช้วิธีการประสานเป็นการส่วนตัว และต้องทำหนังสือ ถึงหน่วยงาน ด้วย แต่เป็นที่ทราบกันด้วยคำสั่งแต่งตั้งคุณอำนวยตำบล  ก็น่าจะไปปฏิบัติหน้าที่ได้แม้จะเป็นการประสานเป็นการส่วนตัวก็ตาม  อีกอย่างหนึ่งการคือการทันต่อเวลา ก็เป็นเรื่องที่คุณอำนวย ทุกคนต้องทำได้ และต้องทำ จากการทำเวทีจัดการความรู้แก้จน เมืองนครทำให้คุณอำนวยตำบลสามารถที่จะพัฒนาการประสานงาน กับเพื่อนร่วมทีม หน่วยงานต่าง ๆ  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ฯลฯ ทุกคนเพิ่มทักษะจากการปฏิบัติจริง
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมอาชีพโดยกระบวนการจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#รักเธอประเทศไทย

หมายเลขบันทึก: 56873, เขียน: 02 Nov 2006 @ 09:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)