ตามที่คณะสหเวชศาสตร์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกให้บริการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาสุขภาพและอาชีพประชาชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ในครั้งที่ 10/2549 ได้ออกให้บริการ ณ โรงเรียนบ้านวังไคร้ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ในวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมานั้น

จากที่ได้รับรายงานการสำรวจพื้นที่ให้บริการของทีมงานฯ นั้น พบว่า ในพื้นที่ของตำบลวังหมันเกือบทุกหมู่บ้านกำลังประสบอุทกภัยอย่างหนักที่สุดในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา

และจากการที่ได้ให้บริการในด้านต่าง ๆ มีผู้เข้ารับบริการดังนี้

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2549

     - เข้ารับบริการด้าน  MT        จำนวน    56  คน

     - เข้ารับบริการด้าน  PT        จำนวน    17  คน

     - เข้ารับบริการด้าน  CVT     จำนวน    22  คน

     - เข้ารับบริการด้าน  RT        จำนวน    11  คน

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2549

     - เข้ารับบริการด้าน  MT        จำนวน    90  คน

     - เข้ารับบริการด้าน  PT        จำนวน    16  คน

     - เข้ารับบริการด้าน  CVT     จำนวน    17  คน

*หมายเหตุ*

     MT      ให้บริการทางด้านการตรวจหาตรวจหมู่เลือด  ตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือด ไขมัน โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในเลือด

     PT       ให้บริการและคำแนะนำทางกายภาพ

     CVT    ให้บริการประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงสูงต่อโรคความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด

     RT       เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และโรคกระดูกพรุน

 

 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

ภาพการให้บริการบริการเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 10/2549

 

 โอ้โห! ต่อแถวยาวเป็นขบวนเลย...สหเวชศาสตร์..สู้..สู้..

 

 

 อาจารย์อ้อมกับอาจารย์ต่าย กำลังให้บริการทางด้าน CVT จ้า!

 

 

 

ผศ.ปนดาและอาจารย์วีระพงษ์ กำลังให้บริการด้าน PT ค่ะ

 

 

 

 อาจารย์ค่ะ...กลัวจังเลย จะเจ็บมากไหมค่ะ?...

 

 

 อาจารย์จิรภาส และ ดร.วันวิสาข์ กำลังตรวจหาน้ำตาลและไขมันในเลือด ค่ะ

 

 

 

 

ดร.วันวิสาข์ อาจารย์อรัญญา  อาจารย์นพดล และอาจารย์จิรภาส

กำลังอ่านผลตรวจเลือดให้กับผู้เข้ารับบริการฟังค่ะ..พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพด้วยค่ะ ..

 

 

หลังจากฟังผลตรวจเลือดแล้ว

มาวัดความดันกันต่อกับคุณปนัดดาและดิฉันเองค่ะ

 

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ โดยแจกแบบสอบถาม ได้ผลสรุปดังนี้

ความพึงพอใจของผู้มารับริการ

  • ด้านบุคลากรที่ให้บริการ   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก ให้บริการด้วยความเป็นมิตร เป็นกันเอง เอาใจใส่ และให้คำแนะนำชัดเจน ตรงประเด็น

 

  • ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก ได้รับการบริการที่เป็นธรรมตามลำดับก่อนหลัง ระยะเวลาที่รอคอจนรับบริการเสร็จเหมาะสม ไม่นานจนเกินไป ขั้นตอนในการรับบริการไม่ยุ่งยาก

 

  • ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีความพึงพอใจทางด้าน เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่พร้อมให้บริการ และสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตลอด

 

  • ด้านผลจากการใช้บริการ   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

สรุปภาพรวมแล้ว  ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจมากต่อการบริการในครั้งนี้

 จากแบบสอบถาม

     1. ผู้เข้ารับบริการมีความประทับใจ

          - ให้บริการดี พูดจาไพเราะ ให้คำแนะนำดีมาก และเป็นกันเอง

     2. ผู้เข้ารับบริการอยากให้ปรับปรุงในเรื่อง

          - อยากให้มาให้บริการเช้ากว่านี้ เพราะต้องอดอาหารมาเพื่อตรวจเลือด

          - อยากให้มีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ เพราะยังไม่ทราบว่าห้องที่ต้องการรับบริการอยู่ที่ไหน

     3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

          - ต้องการให้กลับมาให้บริการอีก

 *-*+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*+*-*

 

มีภาพเก็บตกมาฝากจ้า!

 

 

ถึงผู้เข้ารับบริการจะเยอะ..แต่เราก็สู้ตาย ค่ะ...

 

คนสวย..ทำหน้าดุ ก็ยังสวย แถมยังเจาะเลือดแบบมืออาชีพอีกต่างหาก

ทั้งสวยทั้งเก่ง แบบนี้ บอกเคล็ดลับหน่อยสิค่ะ

 *+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*