รายงานสดทบทวนชีวิต พิชิตHRD

 เที่ยงวันนี้ทีมงาน การจัดการความรู้เพื่อเสริมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย คุณเอื้อ แห่งมอดินแดง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ภาพ รองอธิการบดี รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ซ้ายสุด นำทีมชาวมอดินแดง แลกเปลี่ยน ทบทวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรั้วมอดินแดง

 

ภาพทีมงาน ระดับผู้อำนวยการ จากซ้ายสุด พี่สุนารถ บัวทวน ผอ.กองคลัง พี่อุ่นเรือน ศิริมงคลชัย ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ พี่จรัสศรี เสื้อสีไข่ไก่ จากคณะศึกษาศาสตร์ และ พี่บุญ เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์

 ท่านเอื้อรองรังสรรค์ หัวหน้าทีมเล่าให้ฟังถึงภาพใหญ่ที่ท่านได้ย่อยแนวทางการพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่ ก.พ และ ก.พ.ร รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สายต่างๆ

 รายละเอียด ทีมงานชาวมอดินแดง จะไป Story Telling ในการ "เสวนาเครือข่าย ที่จังหวัดสุโขทัย" ในวันที่ ๓ และ ๔ พ.ย ต่อไป

JJ