เมื่อวานผู้เขียนอยู่เวรเที่ยง มีงานกองทิ้งไว้มาก เนื่องจากงานมากเหลือเกิน ....เลยทำให้นึกย้อนอดีตตอนเครื่องตัวนี้มาหมาด หมาด ไม่ใช่สิ มาใหม่ ๆ

 ตอนนั้นพวกเราจะรู้สึกว่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ H.917 เครื่องนี้มันเร็วมาก ดูด serum (ที่ปั่นแยกจากเลือด) ก็เร็ว ออกผลการตรวจก็เร็ว....เล่นเอาป้อนข้อมูลไม่ทัน ตอนนั้นความรู้สึกคือ... เราทำไม่ทันเครื่อง 

โดยเฉพาะพื้นที่อันตราย (เขตสีส้ม) จากรูป วงในและวงนอก พวกเราจะไม่กล้านำสิ่งส่งตรวจหรือหลอดเลือดไปวางเลย โดยเฉพาะเมื่อเจ้า probe  (ตัวดูด serum) เหวี่ยงมาดูดวงนอกแล้วเราต้องใส่หลอดเลือดไว้ในวงใน เพราะเรารู้สึกว่าตัว probe  มันเหวี่ยงมาเร็วมาก เห็นแล้วเสียวไส้ เอ๊ย! มือจะถูก probe ตำเอา ช่วงแรก  ๆเราก็จะใช้วิธีร้องเพลงรอให้มันผ่านไปก่อน หรือเว้นช่องและนับรายไว้แล้วค่อยเอาลงไปใส่


                  จากภาพพื้นที่อันตราย (เขตสีส้ม)


           Probe เหวี่ยงกลับไปกลับมาระหว่างกำลังทำงาน

เวลาผ่านไปเราทุกคนกลายเป็นเสือมือไว ไปโดยปริยาย ใช้ความเร็วแข่งกับเจ้า probe เพื่อนำเอา serum ใส่ตามช่องโดยไม่ร้องเพลงรอ และไม่เว้นช่องไว้...

เป็นอย่างนี้กันทุกคน แต่เวลาคนอื่นทำเราก็อดเสียวไส้ เอ๊ย! เสียวมือทุกทีที่เห็น แต่ถ้าให้เราทำเองก็จะเฉย ๆ ไม่เกิดอาการเสียว !! แต่อย่างใด

อีกทั้งตอนนี้เวลาผ่านไปเราชักรู้สึกว่าเครื่องนี้มันช้ามาก ออกผลการตรวจก็ช้า ดูด serum ก็ช้า กลับรู้สึกว่าตอนนี้...เครื่องทำไม่ทันเราแล้ว

เวลาเปลี่ยน.. ความรู้สึกก็เปลี่ยน...