คำพ่อเตือน

 

พอเพียง จึงเพียงพอ

เพียงเพราะพอ จึงพอเพียง

เพียงพอ เพราะพอเพียง

พอพอเพียง จึงเพียงพอ

เพราะพ่อ บอกพอเพียง

ด้วยสุ่มเสียง สำเนียงพ่อ

สำเหนียกจิต สำนึกพอ

ให้สานต่อ ที่พ่อเตือน

 

จุมพล พูลภัทรชีวิน

จากhttp://www.semsikkha.org/article/article335.php