สสจ.ปัตตานีจี้เร่งเบิกค่ารักษา

  ติดต่อ

  สสจ.ปัตตานีจี้เร่งเบิกค่ารักษา  
นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันท์ สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารการรักษาพยาบาลขึ้น เพื่อลดขั้นตอนในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเก่าที่ยุ่ง ยากหลายขั้นตอน และข้าราชการ หรือผู้มีสิทธิต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วนำใบเสร็จมาเบิก ซึ่งกว่าจะเบิกเงินได้ต้องใช้เวลานาน  เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบสวัสดิการและอำนวยความสะดวก ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่าย ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและครอบครัว เมื่อจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาเมื่อใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐ โดยสถานพยาลจะเป็นผู้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด โดยใช้ระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งช่วงที่ผ่านมาสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เปิดให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและครอบครัว แจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเบิกจ่าย สำหรับจังหวัดปัตตานีมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและครอบครัวที่มีสิทธิ์จำนวน 35,079 ราย (ข้อมูล       วันที่ 30 กันยายน 2549) ทั้งนี้คนที่มีสิทธิไปแสดงตนเองเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ ในการจัดทำเป็นฐานข้อมูลผู้รับบริการ ณ สถานพยาบาลที่ท่านประสงค์จะเข้ารับการรักษาพยาบาล ได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลาง โดยนำ บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบสิทธิจากระบบฐานข้อมูลผุ้มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลระบบจ่ายตรง สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ทั้งกรณีประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สอบ ถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 0-7336-0256 ต่อ 103 แนวหน้า  31  ต.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

หมายเลขบันทึก: 56541, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-06 16:30:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)