วันนี้มีเรื่องเบาๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟัง ได้รับคำแนะนำเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ต้องการลดน้ำหนัก (ขอขอบคุณมากๆมานะที่นี้)เห็นว่ามีประโยชน์ต่อผู้สนใจ จึงขอเผยแพร่ผู้สนใจได้ลองเอาไปประยุกต์กับชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรง หากท่านใดมีสูตรใหม่ๆสามารถนำมาแนะนำกันได้ที่ CKO Science, CMU. คลิกที่นี่!! เพื่อดูรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม