ประเด็นการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย

         เท่าที่ผมเห็นภาพการประยุกต์ใช้ KM ในมหาวิทยาลัย   พอจะสรุปได้ดังนี้

1. มน. ใช้ในการขับเคลื่อน QA และคุณภาพการวิจัยทั่วทั้งมหาวิทยาลัย   และใช้ในการกระตุ้นคุณภาพงานสนับสนุนวิชาการในหลากหลายหน่วยงาน
2. มน. ใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมนิสิต (เพิ่งเริ่ม)
3. มอ. ใช้ในการพัฒนากิจกรรมคุณภาพหลากหลายด้านทั่วทั้งมหาวิทยาลัย   เป็นภาพ macro
4. คณะแพทยศาสตร์ มอ. จัดวัน Knowledge Sharing Day ทุก ๆ 3 เดือน  และมี KM Website
5. ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มอ. ใช้ KM เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างน่าชื่นชม
6. มอ. เริ่มใช้ KM พัฒนากิจการนักศึกษา
7. จุฬาฯ กำลังจะใช้ KM พัฒนาวิชาการศึกษาทั่วไป 

         ผมไม่ทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ   ขอเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้ามาเติมในข้อคิดเห็นท้ายบันทึกนี้

วิจารณ์  พานิช
 31 ต.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัย#ukm

หมายเลขบันทึก: 56533, เขียน: 31 Oct 2006 @ 09:49 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 00:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.ก็น่าสนใจค่ะอาจารย์ มีดร.กลางเดือน โพชนา เป็น cko คณะ...ตอนนี้กำลังเดินเครื่อง...คิดว่าน่าจะเป็นต้นแบบ การทำ km ของคณะหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยค่ะ

เรียนท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ที่เคารพ

     ที่ มน. นอกจาก 2 ข้อข้างต้นที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาสรุปทบทวนให้เราแล้ว  นอกจากนี้เรายังนำ KM มาประยุกต์ใช้ดังนี้ค่ะ    
     1.  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
     2.  เป็นเครื่องมือในการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
     3.  เป็นเครื่องมือในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Trust)
     4.  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพงานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง (CQI)

    ส่วนการดำเนินงานจะพยายามให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ
     1.  มิติด้านตัวบุคคล  (บุคคลเรียนรู้)
     2.  มิติด้านองค์กร  (LO, Chaordic)
     3.  มิติด้านพันธกิจหลัก (ใช้วิจัยเป็นเครื่องมือในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  และแก้ปัญหารวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน / สังคม / ประเทศชาติ)
 
     ด้วยความเคารพค่ะ

เขียนเมื่อ 

 

  • อาจารย์นำข้อมูลมาสรุปให้ได้รับทราบแบบนี้ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ที่เพิ่งเริ่ม หรือ เพิ่งคิดจะนำ KM เข้าไปใช้ในองค์กร อย่างน้อยได้มีแหล่งข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะ
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ที่นับถือ

 ในส่วน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถติดตามได้ใน http://home.kku.ac.th/km/ นี้ครับ

 โดยภาพรวม ชาวมอดินแดง ใช้ "การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือ" ขับเคลื่อนในทุกพันธกิจที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบครับ

มอ.กำลังดำเนินโครงการติดตั้ง KnowledgeVolution เพื่อใช้ในองค์กรค่ะ

     ทาง มน. เองก็ตามจีบท่านอาจารย์จันทวรรณอยู่นานแล้วเพื่อนำ KnowledgeVolution มาใช้ในมหาวิทยาลัยทั้งระบบเพื่อสนับสนุนงาน QA ซึ่งครอบคลุมทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย (คาดว่าจะได้คุยในรายละเอียดกับท่านอาจารย์จันทวรรณอีกครั้งในงานมหกรรม KM ธ.ค. นี้ค่ะ)   
     ซึ่งท่านอาจารย์มาลินีค่อนข้างรวดเร็วโดยได้เริ่มทำในส่วนนี้ไปบ้างแล้ว  และได้ผลดีมากที่คณะสหเวชศาสตร์ มน. http://gotoknow.org/blog/9nuqa/56635  
     แต่ถ้าจะทำทั้ง มน. เป็น University  wide เกรงว่าความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบอาจจะยังไม่เพียงพอจึงอยากจะขอนำมาทำเป็น intranet และอยากจะเรียนปรึกษาเรื่องการขอ KnowledgeVolution มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้  ว่าจะสมควรทำได้เมื่อไร  และจะต้องทำเรื่องขอและขอบคุณกับหน่วยงานใดค่ะ
     ขอบพระคุณท่านอาจารย์ล่วงหน้านะคะ


    

เขียนเมื่อ 

     ทีมงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ จัดตั้งกระบวนวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ได้ 1 ปีเศษ ชื่อ วิชา สุขสมบูรณ์: Wellness เน้นใช้กระบวนการ KM เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ครับ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาโดยผ่านการเรียนการสอนกระบวนวิชาสุขสมบูรณ์ (Wellness)