วันที่ 26 ก.ย.49 ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม "การเขียนบล๊อก" อีกครั้งหนึ่ง ณ คณะแพทยศาสตร์ โดยมี ดร. อโณทัย เป็นวิทยากร  ซึ่งการอบรมครั้งแรกเมื่อต้นปี 2549 เป็นโปรแกรมรุ่นแรกอยู่ แต่ครั้งนี้เป็นโปรแกรมที่ได้พัฒนาในรูปแบบใหม่ ซึ่งยังไม่ค่อยคุ้นชินมากนัก โดยส่วนตัวยังชอบแบบเก่าอยู่ค่ะ คงต้องใช้งานสักระยะหนึ่งคงจะคล่องขึ้น ต้องขอขอบคุณ อ.ดร.จันทวรรณ ผู้พัฒนาโปรแกรมดี ๆ มาให้ใช้อย่างต่อเนื่อง