KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 192. การปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติ KM ที่ถูกต้องและได้ผล จะทำให้ผู้ปฏิบัติมีความเห็นแก่ตัวน้อยลง และเคารพผู้อื่นมากขึ้น เคารพและเห็นคุณค่าของความคิดเห็นที่แตกต่างมากขึ้

        การปฏิบัติ KM คือการปฏิบัติธรรมในรูปแบบหนึ่ง

        การปฏิบัติ KM ที่ถูกต้องและได้ผล จะทำให้ผู้ปฏิบัติมีความเห็นแก่ตัวน้อยลง     และเคารพผู้อื่นมากขึ้น    เคารพและเห็นคุณค่าของความคิดเห็นที่แตกต่างมากขึ้น     นั่นคือการเข้าสู่ธรรมะมากขึ้น

        การฟังอย่างลึก     การพูดอย่างเปิดใจ    การสื่อสารแบบใจถึงใจ    เข้าใจตัวตนและ mental model ของผู้อื่น เป็นธรรมะ

        การเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน    เป็นความสัมพันธ์แนวราบมากขึ้น     มีความเคารพเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันมากขึ้น เป็นธรรมะ

        การชื่นชม เห็นคุณค่าความสำเร็จซึ่งกันและกัน     การส่งใจให้กำลังใจซึ่งกันและกัน     เป็นการปฏิบัติธรรมข้อ เมตตา  กรุณา  และมุทิตา     

        เมื่อทำ KM จนเกิดผล     เกิดการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร     เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน     คนเกิดความสุข    มีการส่งสุขแก่กัน ทั้งโดยวาจาและพฤติกรรม    ทำให้คนมีจิตใจผ่องใส เบิกบาน บริสุทธิ์ขึ้น     นั่นคือการปฏิบัติธรรม

        ความสัมพันธ์ในลักษณะที่สมาชิกขององค์กรหรือชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างเคารพ เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน     ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย     เห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย    คือสภาพของสังคมอุดมธรรม    และสังคมอุดมปัญญา

        ในสังคมเช่นนี้ สมาชิกของสังคมต้องมีทักษะในการแสดงออกซึ่งความเคารพ เห็นคุณค่าต่อผู้อื่น   เคารพและเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย     มีทักษะในการนำเอาสิ่งตรงกันข้าม หรือคนละขั้ว มาทำให้เกิดประโยชน์ในลักษณะสนธิพลังกัน     และในขณะเดียวกัน ก็มีความเคารพ  มั่นใจตนเองในระดับที่พอเหมาะ    มีความมั่นคงยืนหยัดต่อความถูกต้อง (integrity) ไม่คลอนแคลน   แต่ก็ไม่ดื้อรั้น

วิจารณ์ พานิช
๒๓ ตค. ๔๙
วันปิยมหาราช   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#เครื่องมือkm#km-วันละคำ

หมายเลขบันทึก: 56523, เขียน: 31 Oct 2006 @ 09:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • ชอบบันทึกนี้มากค่ะ
จรินทร
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

ชอบบันทึกนี้เหมือนคุณอ้อ

และทำให้เข้าใจ KM มากยิ่งขึ้นค่ะ

เขียนเมื่อ 
สาธุ