หนังสือ Social Intelligence กับความประทับใจเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ของสายการบิน American Airlines เมื่อวันที่ ๒๘ กย. กระตุ้นให้ผมเขียนบันทึกนี้

        เรื่อง social intelligence เป็นเรื่องของความสามารถในการสร้างความสบายใจให้แก่ผู้อื่น    ในหนังสือ Social Intelligence ผู้แต่ง คือ Goleman บอกว่า อารมณ์ดีเป็นเรื่องที่ "ระบาด" ได้     คนที่มีอารมณ์ดี สามารถถ่ายทอดความรู้สึกดีๆ แพร่กระจายไปกว้างขวางได้     

       ทุกคนคงจะเคยรู้สึกว่าการได้สัมผัสกับคนบางคน  หน้าตาท่าทาง  น้ำเสียง  ถ้อยคำของเขา ทำให้มีความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง หรือรู้สึกสบายใจ     สัมผัสได้ในอัธยาศัยไมตรี   

       เข้าใจว่า ในอุตสาหกรรมบริการ หรือที่เรียกว่า hospitality industry คนที่มีบุคลิก  และนิสัยใจคอเช่นนี้ จะเป็นที่ต้องการมาก     ผมยังติดตาติดใจพนักงานของสายการบิน อเมริกัน แอร์ไลน์ส ที่แอลเอ    ว่าผมรู้สึกเช่นนั้นจริงๆ เมื่อได้สัมผัสเขา     เข้าใจว่าสายการบิน อเมริกัน แอร์ไลน์ส คงจะจงใจเลือกคนที่มีบุคลิกพิเศษเช่นนี้มาทำหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ ออกมาโอภาปราศรัยกับผู้โดยสารโดยไม่ให้ผู้โดยสารต้องรอนานจึงได้รับบริการ

        คนที่มีบุคลิกพิเศษนี้น่าจะเงินเดือนสูงและเป็นที่ต้องการมาก  

        ผมไม่มีบุคลิกเช่นนี้     บุคลิกของผมเป็นคนเคร่งขรึม เอางานเอาการ     แต่ผมก็เชื่อว่าคนเราทุกคนสามารถพัฒนาบุคลิกแบบนี้ได้ในระดับหนึ่ง      อาจไม่ชัดเจนเหมือนคนที่มีพรสวรรค์บางคน     แต่ก็ดีพอที่จะทำให้คนรอบข้าง "ติดโรค" อารมณ์ดี ได้อย่างกว้างขวาง

วิจารณ์ พานิช
๑๗ ตค. ๔๙