สหสาขาวิชาชีพ เสริมปัญญา พาไทยสุข รุกข้างหน้า

 เช้านี้ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสถาบันยุทธศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คลิก)โดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท นำทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกไป พัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมพัฒนาข้าวหอมมะลิไทย

ภาพ หัวหน้าทีมโครงการสหสาขาวิชาชีพ รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง(ขวาสุด เสื้อคลุมสีเนื้อ) และ ทีมงานติดตามประเมินผล คุณต่าย คุณเฟิน(คนกลาง น้องใหม่ศูนย์ ป.โทล่าสุด) คุณน้อง (คลิก)และ พี่เดช ผู้บังคับ Mobile กำลังจะไปรับท่านรองอธิการบดี หรือ คุณเอื้อรังสรรค์ เพื่อเดินทางไป "พัฒนาพันธ์ข้าวหอมมะลิที่จังหวัดร้อยเอ็ด" เสียดายที่ JJ ไม่ไดออกไปร่วมกิจกรรม เพราะมีการประชุม อนุกรรมการศูนย์บริการวิชาการ และ ประชุมทีมงาน KKU_KM ที่จะไปร่วมงาน UKM ที่จังหวัดพิษณุโลก และ สุโขทัย ตอนเที่ยงนี้ครับ

JJ