ตัวอย่างการทำผลงานวิชาการจาก KM

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บทเรียนการพัฒนา นจท.

     บทความเรื่องนี้ของ รศ. ดร. เนาวรัตน์ พลายน้อย และทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ Volume 4  No. 1-2  2006  หน้า 200 - 209

     เพื่อประกอบการประชุมวิชาการ 33 ปี "นโยบายสาธารณะสิ่งแวดล้อม : อนาคตร่วมของสังคมไทย"  

    เป็นการกล่าวถึงการติดตามประเมินผลและการสังเคราะห์ความรู้ : บทเรียนการพัฒนานักจัดการความรู้ท้องถิ่นในโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ภาคกลาง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

อ้อม สคส.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & playความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

 Have A Nice Day เรียนท่าน สามสาว จาก สคส

 ตัวอยางนี้ เรียกว่า " R2R" หรือ Routine to Reseach งานประจำผันสู่งานวิจัย แม่น บ่ ครับเขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณมากครับ
  • ชอบอ่านครับผม
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

เป็นงานวิจัยค่ะ

อุรพิณ สคส.
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ผลงานวิชาการชิ้นนี้เป็นผลงานส่วนหนึ่งจากโครงการติดตามประเมินผลฯ จึงเป็นมากกว่า R2R ค่ะ

เน้นการขับเคลื่อนให้เข้าไปสู่ระดับนโยบาย มากกว่าจะหยุดอยู่เพียงงานวิจัยย่อยๆ เพียงชิ้นเดียว

ทีมงาน อ.เนาวรัตน์ ยังมีผลงานลักษณะนี้อีกหลายเรื่อง รวมทั้งยังรับเชิญจาก สคส. เป็นทีมจัดทำ Proceedings ของงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 2 และ 3 ด้วยค่ะ