ในการทดสอบขั้นแรกของผม ปรากฎว่าล้มเหลว จึงต้องอาศัยการเรียนรู้จากผู้อื่น ซึ่งก็ได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างดี ผมจึงย้อนมาแก้ไขบันทึกนี้อีกครั้ง