ขณะนี้กรรมการ BioAward 2006 (Blog Intelligent User Organization)   ได้กำหนดประเด็น  หรืออาจจะเรียกว่า เกณฑ์  หรือหัวข้อสำหรับพิจารณาหาตัวผู้รับรางวัล (เป็นองค์กร)  ได้มาแล้วนะครับ    สิ่งที่กรรมการจะดูกันก็จะมีเรื่อง

อันแรกสุด  ก็เห็นจะเป็นประเด็น  planet ที่เป็นตัวแทนขององค์กรใด  องค์กรหนึ่ง    และจะดูจาก blog คนในที่เป็นสมาชิกเป็นหลักๆ

อันที่สอง   เรื่อง activeness   คือ   มีการเขียนบันทึกสม่ำเสมอเพียงใด

อันที่สาม   link & comment  คือดูว่า  บันทึกของสมาชิกนั้นมีการเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไร    มีการแสดงความคิดเห็นกันหรือไม่เพียงใด

อันที่สี่   เรื่องของ profile ของสมาชิก   แสดงตัวชัดเจนหรือไม่เพียงใด    อยู่ส่วนใดของงาน  หรือขององค์กร   มีที่อยู่ติดต่อหรือไม่  ทางไหนบ้าง

อันที่ห้า  เรื่องของการใส่ป้าย  (tag)    ดูว่าบันทึกของสมาชิกมีการจัดการเรื่องการใส่ป้ายอย่างไรบ้าง    สะดวกต่อการค้นหาเพียงใด

อันที่หก  เรื่องของคุณภาพของบันทึก    เกี่ยวข้องกับงานมากน้อยเพียงใด    เกิดประโยชน์ต่อทั้งการงาน  หรือช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย   การชื่นชม  ได้มากน้อยเพียงใด  คุยกันลงในเนื้องานหรือไม่เพียงใด

และ อันอื่นๆ  อาจจะมีเพิ่มเติม  หากกรรมการเสนอเข้ามาและพิจารณาร่วมกันเห็นว่าควรใช้เกณฑ์ดังกล่าวด้วย  

การตัดสินรางวัลครั้งนี้   ไม่มีจำนวนรางวัลเป็นตัวตั้งนะครับ    แต่จะดู ผู้เข้าประกวดเป็นหลัก     หมายถึงว่า   สามารถมาประกาศผู้รับรางวัลได้มากกว่า 1 องค์กร   หากพิจารณาเห็นแล้วว่าดีจริง

ตอนนี้คณะกรรมการ  ได้ชื่อ planet  ที่กำลังจับตามองอยู่มาได้จำนวนหนึ่งแล้ว   กำลังอยู่ในช่วงขุดคุ้ยค้นหาว่าเป็นอย่างไร

15  พฤศจิกายนนี้  ท่านก็จะได้ทราบว่าองค์กรใดคือผู้พิชิตรางวัลในปี 2549  นี้       ตอนนี้ก็ยังเสนอรายชื่อมาได้อยู่นะครับ  (กดดูบันทึกเก่า)