• หลังจากการบรรยายพิเศษตามโครงการ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  โดยมีท่าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แล้ว เป็นการบรรยายเรื่อง

     การวางตัวและบุคลิกภาพที่เหมาะสมของอาจารย์ โดย อาจารย์ธเนศ ศรีสถิตย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นการบรรยายที่ผมได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมที่สุด ครั้งหนึ่งที่ผมได้เข้ารับฟัง ที่ผมถือว่าเป็น Best Practice ที่น่าใช้เป็นแบบอย่าง ผมขอนำขั้นตอนการเสนอมาเล่าให้ฟังโดยสรุปดังนี้ครับ

อาจารย์ธเนศ ศรีสถิตย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • อาจารย์เริ่มด้วยการ เปิดใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพลง แบ่งปัน ของ ศุ บุญเลี้ยง  แล้วต่อเน้นด้วยประเด็นสำคัญ คือ บุคลิกภาพคนที่เป็นครู ต้องแบ่งปัน ตามในเนื้อเพลง ที่มีหัวใจละมุน เมตตา ปรานี  มีความรัก และ มีน้ำใจเพื่อการแบ่งปัน ต่อลูก ศิษย์ ต่อเพื่อนร่วมงาน และ ต่อผู้อื่น

  • ต่อมาก็เป็นเรื่องเล่าเร้าพลัง (Story telling) เรื่องที่อาจารย์ประสบมาด้วยตนเองตอนขับรถเก่า ๆ ของอาจารย์ จากมหาสารคามไปกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมประชุม แล้วในระหว่างรถติด ถูกวัยรุ่น ว่าอย่างเสียหาย  กลางถนนต่อหน้าผู้คนจำนวนมาก แต่ก็สามารถระงับความโกรธไว้ได้ เพราะสำนึกในความเป็นครู ของตนเองในขณะนั้น โดยเน้นให้เห็นความสำคัญที่ว่า  ความโกรธจะทำลายบุคลิกภาพ ของคนเราอย่างสิ้นเชิง จะต้องระงับความโกรธให้ได้

ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันร้องเพลงดอกพยอม  ที่ทำให้ผู้ร่วมประชุมมีความสุขกันอย่างทั่วหน้า

  • หลังจากนั้นก็เป็นการบรรยายเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพต่าง ๆ ซึ่งบรรยายประกอบการแสดงตัวอย่างได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนจะ สรุปท้ายด้วยการ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันร้องเพลงดอกพยอม  ที่ทำให้ผู้ร่วมประชุมมีความสุขกันอย่างทั่วหน้าดังที่เห็นจากในรูป