รายงานจำนวนบันทึกที่ปรากฏใน blog ในกลุ่มบล็อก อีสานศึกษา  ของ ท่านพี่ ออตรวบรวมสถิติจนถึงวันที่ 30 ต.ค.2549 เวลา 15.00 น.ครับ
โดยรายงานเป็นช่วงของจำนวนบันทึกที่มีในบล็อก เพราะบันทึกมีการเพิ่มอยู่ตลอดเวลาครับ
มาดูกันเลยครับใครอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่

บล็อกของใครอยากอยู่ในอันดับ โปรดบันทึกข้อมูลให้เข้าตา เจ้าของกลุ่มบล็อก (Planet Manager)  นะครับ

คลิกดูการรายงานอันดับบล็อกครั้งก่อนๆ ที่นี่


อันดับ blog by total
1 ) KMI Thailand Prof. Vicharn Panich = 1961 - 1970
2 ) ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JJ = 1001 - 1010
3 ) keep in mind by bon นายบอน = 741 - 750
4 ) beemanNUKM beeman = 691 - 700

5 ) ความรู้คือพลัง นาย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ = 301 - 310

6 ) ข่าวประกาศ & คู่มือการใช้ ดร. จันทวรรณ น้อยวัน = 281 - 290
7 ) บ้านสุขภาพ_Go2No นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์ = 221 - 230
8 ) Community Based Research จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร = 181 - 190

9 ) บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท = 171 - 180

10 ) เล้าข้าวศึกษา ออต = 161 - 170

11 ) ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม นาย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม = 151 - 160
12 ) วัฒนธรรมท้องถิ่น umi = 141 - 150
13 ) khajit's blog นาย ขจิต ฝอยทอง = 131 - 140
14 ) Beyond "KM" beyondKM = 111 - 120
15 ) กระบวนการสร้างความรู้ "Knowledge Construction" Ka-Poom = 61 - 70
16 ) คนไร้กรอบ คนไร้กรอบ = 61 - 70

17 ) Tai Silk ออต = 61 - 70

18 ) เรื่องเล่าในวจก.มข. ผศ. จงรักษ์ หงษ์งาม = 51 - 60
19 ) ทุนมนุษย์กับดร.จีระ ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ = 41 - 50
20 ) มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน = 41 - 50
21 ) ห้องผู้ป่วยในกับวันอันแสนหวาน จันทร์เมามาย = 41 - 50
22 ) ลานโสเหล่เวทีสาธารณะ นาย วิทยา บุญฉวี = 31 - 40
23 ) Bright Lily Bright Lily = 31 - 40
24 ) CuLtuRaL:) gARdeN ยอดดอย = 21 - 30

25 ) คือความเคลื่อนไหวองค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน = 11 - 20

26 ) ร่วมกิจกรรมดีๆ กันเถอะ ^y^ = 11 - 20
27 ) Khong Story Mr. Udomrat Dee-ang = 10
28 ) ศูนย์นวัตกรรมไหม นางสาว วราภรณ์ สุทธิสา = 8
29 ) ศิลปะและสื่อเพื่อการพัฒนา นาย วิรัตน์ คำศรีจันทร์ = 8
30 ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิศมัย = 6

31 ) กถา กวี : กลุ่มเขียนข้าว พระมหาศุภกร ธมฺมสาโร = 6

32 ) วิจัยผ้าไหม Mr. somroay yenchauy = 6
33 ) Mekong-Community Ms. Kanokporn Nasomtrug = 6
34 ) เรียนรู้ตลอดชีวิต ลือแบลูโดง = 6
35 ) การศึกษาทางเลือก นางสาว หทัย น้อยมสมบัติ = 3
36 ) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ Anonymous = 2
36 ) บันทึกคุณนายตา ta ta arunree = 2
36 ) เก็บมาเล่า Mr. Udomrat Dee-ang = 2
39 ) กองแผนงาน J 2J 2K = 1
     ) my friends_varanoot miss varanoot vatanasapt = 1
     ) artculture Mr. sakchai kiatnakin = 1
     ) ทุนทางปัญญา บวร = 1
     ) แม่ลูก napatsorn = 1

39 ) เรื่องเล่าจากฟิลิปินน์ ออต = 1

     ) หวย บอมส์ = 1
 46 ) Marketing-Arts-Design-->Move Thai Space Ms. Kannigar Danpiboon = 0
47 ) ศิลปะบำบัด Mr. Udomrat Dee-ang = 0