GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เสริมสร้างองค์ความรู้ในการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

เสริมสร้างองค์ความรู้ในการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ทิศทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

genedu 2549 MSU direction

  • เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมาฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มมส. จัดประชุมสัมมนานอกสถานที่ ตามโครงการ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  โดยมีท่าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ให้เกีรยติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  หลังจากการกล่าวรายงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิศมัย   ศรีอำไพ รองอธิการบดี   เสร็จแล้วท่านอธิการบดีได้บรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • เนื้อหาในการบรรยายประกอบด้วย แนวคิดและเกณฑ์มาตรฐานปริญญาตรี ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ และ สกอ. โดยจัดให้มีหลักสูตร-การเรีนการสอนที่มีความหลากหลาย ซึ่งนำมาสู่การที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิชาศึกษาทั่วไปของ มมส. โดยท่านอธิการบดีได้ให้แนวทาง และ ยกตัวอย่าง แบบอย่างที่เป็น Best Practice ที่ท่านอธิการบดีได้เคยรับรู้มาจากการเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งจะนำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อ ๆ ไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 56498
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

  • แวะมาให้กำลังใจอาจารย์
  • ที่ได้สอนวิชาใหม่ๆในเทอมนี้ครับผม