วันนี้เป็นวันเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน  ครูทุกคนมาโรงเรียนในวันนี้  มาเตรียมการทุกเรื่อง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำความสะอาด  เตรียมแผนการสอน  ฯลฯ

ครูอ้อยไม่ค่อยสบายตามที่แจ้งไปแล้วนั้น  แต่ใจยังสู้  ไม่กล้าลาโรงเรียนตอนนี้  เพราะ  สัปดาห์หน้าจะลายาว  เพื่อทำการบ้านและอ่านหนังสือเตรียมสอบ

ครูอ้อยจึงวานให้ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลมาช่วยทำความสะอาดห้องตอนบ่ายสามโมง  ในขณะที่ครูอ้อยทำการบ้านไปด้วย

ปากของครูอ้อยก็ชวนคุย  เพราะลูกของพี่เลี้ยงคนนี้เป็นลูกศิษย์ของครูอ้อย  เรียนอยู่ชั้น ป.4

 

นัด  เป็นชื่อเล่นของเธอ  เธอเข้ามาช่วยแม่ทำงาน  แต่ทำไม่ได้นาน  เธอก็ขอเดินดูสิ่งของและผลงานที่เพื่อนๆของเธอได้ทำมาส่งครูแต่ไม่ได้นำกลับบ้าน<p>นัดสนใจสิ่งของเหล่านี้มาก  เธอบอกว่าสวยและเธอทำไม่ได้</p><p>ครูอ้อยเลยถามว่า  “ลองทำดูหรือยัง “  นัดส่ายหน้า</p><p>แม่ของเธอเล่าว่า  “ เมื่อตอนนัดเกิดนั้น  ไม่ค่อยสมบูรณ์  แต่เธอโชคดีที่เป็นลูกคนเดียว  จึงมีเวลาดูแลลูกมาก “</p><p>ครูอ้อยรู้มาว่า  พ่อของนัดเป็นข้าราชการ  แต่เจ้าชู้  มีภรรยาและลูกหลายคน  </p><p>ครูอ้อยมองหน้านัดแล้วพูดกับแม่ของเธอว่า  “ ก็พยายามเลี้ยงดูให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะ  ไม่มีเราเธอก็จะลำบาก “</p><p></p><table border="0" width="200" align="right" style="height: 200px"><tbody><tr><td>  </td></tr></tbody></table><p>แม่ของเธอ  นอกจากเป็นครูพี่เลี้ยงช่วยสอนและดูแลนักเรียนชั้นอนุบาลแล้ว  ก็มารับจ้างครูทำความสะอาดห้องเรียน</p><p>ดูแล้วเธอก็มีมานะ  และความพยายามดีมากเลย  ครูอ้อยอยากปลอบใจ  แต่  ปลอบใจไม่ค่อยเป็น  และตัวเธอเองก็ไม่พูดปริปากเรื่องสามีเลย</p><p>ครูอ้อยก็เลยเปลี่ยนเรื่องไปเลยว่า  “ ครูอ้อยไม่ค่อยสบาย ตั้งแต่โรงเรียนทาสีใหม่  ครูอ้อยกลับบ้าน  อาเจียนทุกวันเลย  เธอก็มาช่วยครูอ้อยกวาดถูห้องสัปดาห์ละ 1 ครั้งนะ“  เธอพยักหน้า  และก็มีแววตาน่าสงสาร</p><p>การเตรียมตัวของครูอ้อยในวันนี้มีไม่มาก  เนื่องจากผู้แทนครูจ้างชาวต่างประเทศมาเข้าพบครูอ้อย  เรื่อง  ต่อไปนี้</p><p>1.  จะเปลี่ยน ครูจ้าง 1 คนเป็นผู้หญิง  ชื่อ  อามีดา  ชื่อเล่น  แอม</p><p>2.  นำใบแจ้งผลการเรียนของนักเรียนเมื่อภาคเรียนที่แล้วมาให้</p><p>เมื่อนั่งคุยปรึกษาหารือกันสักพักใหญ่  เขาจึงขอลากลับ  ครูอ้อยทำงานต่อสักพัก  แม่ของนัดกับนัดก็ขอลากลับบ้าง  ครูอ้อยก็เลยให้เงินค่าขนมไป</p><p>เรียนเชิญชมบรรยากาศในห้อง Sound English Laboratory 1</p><p></p><table border="0" width="150" align="center" style="height: 150px"><tbody><tr>

       

</tr></tbody></table><p>ห้องปฏิบัติการทางภาษานี้  ได้งบประมาณมาจัดการเมื่อ ปี พ.ศ.2539  เป็นเวลา 10 ปีแล้ว  ซ่อมแซมหลายครั้ง  เพราะอุปกรณ์มีความบอบบางมาก  ครูอ้อยใช้ทบทวนบทเรียนให้นักเรียนเท่านั้น  อยากเก็บไว้เป็นของเก่าที่น่าเก็บเหมือนกัน</p><p>การเดินทางหมื่นลี้  สำคัญที่ก้าวแรก  วันพุธนี้  ก็จะเป็นวันแรกที่นักเรียนมาโรงเรียน  </p><p>ต้องเตรียมบทเรียนที่น่ารประทับใจให้กับนักเรียนเสียแล้ว</p>