ศ.ดร.อุดม วโรตม์สิกดิตถ์ เป็นครูของครูของครูในเรื่องภาษาศาสตร์ เรียกว่าบรรจุ Tacit knowledge ด้านภาษาศาสตร์ไว้ในสมองของท่านอย่างมหาศาล ท่านไม่เคยพูดสักครั้งว่าท่านศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ แต่เมื่อวันเสาร์ท่านจัดสอบปลายภาคให้แก่นักศึกษาปริญญาเอกภาษาศาสตร์ภาษาไทยและปริญญาเอกการสอนภาษาอังกฤษ ท่านใช้ km กับการสอบของท่าน !!! วิธีการ ให้นักศึกษาทำข้อสอบของตนเองเสร็จแล้วจับสลากแลกเปลี่ยนข้อสอบกัน นำข้อสอบของเพื่อนมาดูว่าทำไว้ได้แค่ไหน เปิดตำราดูกี่เล่มก็ได้ แล้วตกแต่งคำตอบของเพื่อนด้วยความคิดของตนเอง โดยมีเป้าหมายว่าจะทำให้ข้อสอบของเพื่อนดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ผล - ได้ใช้ความคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์ - นำความคิดของคนอื่นมาต่อยอด - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้น ฯลฯ (หมายเหตุ ขออนุญาตท่านแล้วค่ะ ว่าจะนำมาเขียนในบล็อกนี้)