กรณีศึกษาผู้มีปัญหาสิทธิมนุษยชน  ด้านการมีเอกสารพิสูจน์ตัวบุคคล

นายกาหรีม เจริญฤทธิ์   

เกิดในประเทศไทย จากบิดาที่มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  และมารดาที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย แต่กาหรีมไม่เคยได้รับการสำรวจและจัดทำบัตรประจำตัวชนกลุ่มน้อยพร้อมบิดามารดา เนื่องจากตอนนั้นยังเป็นเด็ก


อ่านรายละเอียดเรื่องราวชีวิตของกาหรีม ได้ที่

 

 http://gotoknow.org/blog/sarinya/45066

---------------------------------------------------------------------------- 

อ่านข้อเสนอในการจัดการปัญหาของกาหรีมที่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ที่

 http://gotoknow.org/file/thammasati-in-tsunami/view/39311

----------------------------------------------------------------------------