นางสาว พณิตา พุ่มเอี่ยม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Usernamepanita
สมาชิกเลขที่4498
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
การศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ปี 2532

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ปี 2538

อาชีพ :

รับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ได้โอนย้ายกลับไปทำงานที่หน่วยงาน : งานสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์