ผมเคยลงบันทึกแนะนำบทความเกี่ยวกับตุลาการภิวัฒน์มาครั้งหนึ่งแล้ว   อ่านได้ที่ http://gotoknow.org/blog/thaikm/54272

         วันนี้ผมได้รับบทความจาก รศ. พิเชษฐ  เมาลานนท์  เพิ่มเติมจึงเอามาบอกต่อ   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช
 31 ต.ค.49