กรณีศึกษาผู้มีปัญหาสิทธิมนุษยชน  ด้านสิทธิในการย้ายถิ่นฐาน

ยีซา :  ชีวิตที่ต้องไร้สัญชาติ เพราะย้ายถิ่นฐานจากแม่สอด สู่ ระนอง ไปถึง ปัตตานี

อ่านรายละเอียดเรื่องราวชีวิตของยีซา ได้ที่

http://gotoknow.org/blog/sarinya/46748

-------------------------------------------------------------------------------------- 

อ่านข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิในการย้ายถิ่นของยีซา ได้ที่

 http://gotoknow.org/file/thammasati-in-tsunami/view/39315

-------------------------------------------------------------------------------------