พวกเราคงจะชื่นชอบพืชผักกันบ้างไม่มากก็น้อย ผู้เขียนมีข่าวดีสำหรับท่านที่ชอบผักมาฝากครับ...

สมองคนเรามีความเสื่อมถอยไปตามวัย อายุมากเสื่อมมาก อายุน้อยเสื่อมน้อย ทว่า... ผักช่วยให้สมองของเราเสื่อมช้าลงได้

อาจารย์มาร์ธา แคลร์ มอร์ริส แห่งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยรัช ชิคาโก สหรัฐฯ ได้ทำการศึกษาวิจัยพบว่า

คนสูงอายุที่กินผักอย่างน้อยวันละ 2.8 ทัพพี (servings) มีปัญหาความจำเสื่อม และสมรรถนะสมองเสื่อมน้อยกว่าคนที่กินผักน้อยกว่าวันละ 1 ทัพพีมากถึง 40%

อาจารย์ท่านทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอายุ 75 ปีขึ้นไป 3,718 คน และติดตามกลุ่มตัวอย่างไป 6 ปี

เมื่อศึกษาชนิดของพืชผักปรากฏผลในการปกป้องสมองต่างกันดังต่อไปนี้...

 1. กลุ่มดีที่สุดได้แก่ ผักใบเขียวเข้ม เช่น ผักปวยเล้ง ฯลฯ
 2. กลุ่มดีรองลงไปได้แก่ ผักสีออกเหลือง หรือเขียวไม่เข้มนัก เช่น กะหล่ำ บรอคโคลี ฯลฯ
 3. กลุ่มที่ดีน้อยได้แก่ ถั่ว เช่น ถั่วลิสง ฯลฯ
 4. กลุ่มที่ไม่ช่วยอะไรเลยได้แก่ ผลไม้

การศึกษานี้ได้ผลต่างจากคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยทัฟทส์ ในบอสตัน ซึ่งพบว่า ผลไม้ตระกูลเบอรี่ เช่น บลูเบอรี่ สตรอเบอรี่ แครนเบอรี่ ฯลฯ ช่วยปกป้องสมองหนูทดลองจากความเสื่อมได้

การศึกษาอื่นๆ พบว่า การกินน้ำมันพืชที่ดีพอประมาณมีส่วนช่วย ลดปัญหาความจำ และสมรรถภาพสมองเสื่อมตามอายุ(ที่เพิ่มขึ้น) ลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์

 

น้ำมันพืชที่ดีในที่นี้หมายถึงน้ำมันพืชที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำได้แก่ ไม่ใช่น้ำมันปาล์มและกะทิ เช่น น้ำมันรำข้าว น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันถั่วลิสง(นิยมใช้ในพม่า) ฯลฯ

อาจารย์มอร์ริสท่านสันนิษฐานว่า ผลการปกป้องสมองของผักใบเขียวเข้มน่าจะเป็นจากวิตะมินอีในผัก

วิตะมินอีเป็นวิตะมินกลุ่มที่ละลายในน้ำมัน อาจารย์ท่านแนะนำว่า การกินผักใบเขียวเข้มให้ได้ผลดีที่สุดควรกินพร้อมกับน้ำมันพืชเล็กน้อย เพื่อให้การดูดซึมวิตะมินอีดีขึ้น

ถึงตรงนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้อ่านกินเนื้อให้น้อยหน่อย เพิ่มพืชผักหลากหลายเข้าไปแทน โดยเฉพาะผักใบเขียวเข้มนี่... พลาดไม่ได้เลย

    มหัศจรรย์สารสีเหลือง:                         

ครั้งแรกผู้เขียนแปลคำ "spinach" ว่า ผักขม อาจารย์นันทิกา ปริญญาพล ท่านไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ออสเตรเลีย  (PhD. Candidate in Information Systems, University of Wollongong, Australia) ได้ทักท้วงมาว่า ไม่น่าจะเป็นผักขม

ผู้เขียนค้นหนังสือเพิ่มเติม อาจารย์เภสัชกรสรจักร ศิริบริรักษ์ท่านเขียนว่า 'spinach' แปลว่า ผักปวยเล้ง

spinach = ผักปวยเล้ง ช่วยป้องกันโรคจอตาเสื่อมในคนสูงอายุ (age-related macular degeneration / AMD / ARMD) เนื่องจากมีสารพฤกษเคมี(สารเคมีจากพืช)สีเหลืองได้แก่ ลูทีน (lutein) และซีแซนทิน (zeaxantin)

ส่วนกลางจอตาของคนเรา (macula) เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนเราเห็นภาพชัด โดยเฉพาะภาพสีล

ส่วนนี้บอบบางต่อรังสียูวี (ultraviolet / UV) และแสงสีฟ้า โดยเฉพาะแสงแดด หรือแสงจ้า

สารสีเหลืองออกฤทธิ์คล้ายเป็น "ฟีล์มกรองแสง" หรือ "แว่นกันแดด" ให้ส่วนกลางจอตา โดยช่วยปกป้อง UV และแสงสีฟ้าให้ผ่านไปได้น้อยลง

อาหารที่มีสารสีเหลืองมากได้แก่...

เรียนเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านหาข้าวโพดมาผสมข้าวกล้อง และกินผักใบเขียวเข้มเป็นประจำกัน เพื่อสุขภาพตาที่ดีครับ...

    แหล่งที่มา:                                      

 • Thank > Vegetables slow memory loss in old age: study.  http://today.reuters.com/news/articlenews.aspx?type=&storyid=2006-10-23T201308Z_01_N23277456_RTRUKOC_0_US-VEGETABLES.xml&src=nl_ushealth1400 > October 25, 2006. // source: Journal of Neurology.
 • ขอขอบพระคุณ > ท่านอาจารย์เภสัชกรสรจักร ศิริบริรักษ์. พลังมหัศจรรย์ในน้ำผักผลไม้. ซีเอ็ดยูเคชั่น. กรุงเทพฯ. 2549:168-176.
 • ข้อมูลและการอ้างอิงในบล็อก "บ้านสุขภาพ" มีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค
 • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้
 • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT
 • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ > สนับสนุนเทคิค IT
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๒๖ ตุลาคม ๔๙ > แก้ไขปรับปรุง ๓๐ ตุลาคม ๔๙.