รายชื่อติดต่อเวช' รุ่นต่าง ๆ

แสงเทียน

รุ่นที่ 1
-พี่สุทัศน์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
- นายโตสิทธิ์ อ้วนไตร ( พี่โต )
ที่อยู่ปัจจุบัน 49/49 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ที่ทำงาน รพ. ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์ติดต่อ 043-336789 ต่อ 1185
มือถือ 09-4162829
-ละมัย มหาวรรณ์ ( มัย )
ที่อยู่ปัจจุบัน 62 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
ที่ทำงาน รพ.ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
เบอร์ติดต่อ 054-223623 ต่อ 1102
มือถือ 01-4725544
รุ่นที่ 2-3 ให้พี่ทัศน์กับพี่โตช่วยหาคนประสานงานให้ด้วยนะจ๊ะ
-จุฑารัตน์
หัวหน้างานเวชระเบียน โรงพยาบาลมหาราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 4
-นางสุชาดา พลายจั่น(ทัศนสุวรรณ) ( JEED )
ที่อยู่ปัจจุบัน 141/27 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
ที่ทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ 0-3552-5869 ต่อ 315
มือถือ 0-1756-5863
-นายโกมล จำนงค์ผล ( มล )
ที่อยู่ปัจจุบัน 5/3 หมู่1 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ที่ทำงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
เบอร์ติดต่อ 034-340050
มือถือ 09-7469347
รุ่นที่5
-นงนภัส ตัณฑ์สมบูรณ์ ( เยาว์ )
ที่อยู่ปัจจุบัน 91/32 ม.3ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ที่ทำงาน รพ.บ้านโป่ง 12 ถ.แสงชูโต อ.บ้านโปง จ.ราชบุรี
เบอร์ติดต่อ 032-222841-6ต่อ 283-4
มือถือ 09-2222197
-รัชนี วัฒนะแย้ม ( ตุ่น )
ที่อยู่ปัจจุบัน 250/1 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ที่ทำงาน รพ.พหลพลพยุหเสนา ต.ปากแพรก อ.เมือง กาญจนบุรี
เบอร์ติดต่อ 034-626121
มือถือ 07-1587450
รุ่นที่ 6
-วรสิทธิ์ สุภาวรรณ ( ปู )
ที่อยู่ปัจจุบัน 318 ป่าก่อสนามบิน(ซ.สายลม) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ที่ทำงาน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์ติดต่อ 053-711300 ต่อ 1823
มือถือ 09-6347183
-แตงอ่อน อยู่เปลา ( แตง )
ที่อยู่ปัจจุบัน 85/105 ม.2 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ที่ทำงาน โรงพยาบาลศูนย์ระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
เบอร์ติดต่อ 0-3861-1104 ต่อ2245
มือถือ 0-1639-4475
-สายรุ้ง ศรีพวาทกุล ( นัน )
ที่อยู่ปัจจุบัน 249 ม.1 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
ที่ทำงาน โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
เบอร์ติดต่อ 042-24555 ต่อ 3511
มือถือ 01-2633416
รุ่นที่ 7
-เล่น) เสาวนีย์ เติมทรัพย์(สิงห์ชัย) ( kak )
ที่อยู่ปัจจุบัน 145ม.6ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์32000
ที่ทำงาน โรงพยาบาลสุรินทร์
เบอร์ติดต่อ 044-513544
มือถือ 09-9479527
-อรทัย พรมโสด (ทองเสงี่ยม) ( ทัย )
ที่อยู่ปัจจุบัน 40 ถ.ชลประทาน ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ที่ทำงาน ร.พ.โพธาราม
เบอร์ติดต่อ 032-354443
มือถือ 01-5705790
รุ่นที่ 8
-มณทิชา (ก้อย) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ 081-5693384
-นายสุวพันธ์ พานแก้ว ( Labour )
ที่อยู่ปัจจุบัน 90 หมู่ที่ 3 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัด อ่างทอง 14130
ที่ทำงาน โรงพยาบาลอ่างทอง เลขที่ 3 ถนนเทศบาล 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
เบอร์ติดต่อ 035614858
-ชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
-นางดวงใจ ผาโพธิ์ ( เหม่ง )
ที่อยู่ปัจจุบัน รพศ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ที่ทำงาน รพศ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์ติดต่อ
มือถือ 0-4096-7213
รุ่นที่ 9
-.ส.ดรุณี ฤกษ์ปาณี ( แก้ว )
ที่อยู่ปัจจุบัน 49/1 หมู่5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ที่ทำงาน โรงพยาบาลอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
เบอร์ติดต่อ 035-551422 ต่อ 402
มือถือ 09-2082016
-กุหลาบ วิภาดาพิสุทธิ์ ( กุ้ง )
ที่อยู่ปัจจุบัน 198/28 ถ.ท่าเมือง อ.เมือง จ.ระนอง 85000
ที่ทำงาน โรงพยาบาลระนอง อ.เมือง จ.ระนอง 85000
เบอร์ติดต่อ 077812630-3 ต่อ125
มือถือ 040581242
รุ่นที่ 10
-สิริอร พันธ์โสดา (บัวระพา) ( แม้ว )
ที่อยู่ปัจจุบัน 23/6 ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
ที่ทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
เบอร์ติดต่อ 042-832636
มือถือ 01-7685181
-นางพวงพิกุล พรประสิทธิ์ ( กุล )
ที่อยู่ปัจจุบัน 26/2 ม.4 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 23000
ที่ทำงาน รพท.ตราด 108 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
เบอร์ติดต่อ 039-542192
มือถือ 06-1137164
รุ่นที่ 11
-อัซมี ยูโซะ ( มี,มีน )
ที่อยู่ปัจจุบัน 324/15 ม.3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
ที่ทำงาน ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
เบอร์ติดต่อ 073331860-286
-นางสาวจิรภัทร หมอกมาเมิน ( หล้า )
ที่อยู่ปัจจุบัน 66 หมู่ 7 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ที่ทำงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ 053-362075-6 ต่อ 1254
มือถือ 06-1945863
-นายวีรศักดิ์ สุวพิศ ( แกะ )
ที่อยู่ปัจจุบัน 132/2 ม.3 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
ที่ทำงาน ร.พ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
เบอร์ติดต่อ 077503672-4ต่อ233
มือถือ 065963935
รุ่นที่ 12
รัตชนก (สวัสดิกุล) วิฑูรย์พันธุ์ ( นก )
ที่อยู่ปัจจุบัน 62/49 ม.๒ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ที่ทำงาน รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สฏ. 84000
เบอร์ติดต่อ 077-273231ต่อ2019
มือถือ 09-7297008
-รัตนากร สังข์แก้ว (หนูฤทธิ์) ( คุณนายกร )
ที่อยู่ปัจจุบัน 337 ซ.มิตรสัมพันธ์ ม. 6 ต. คลองขุด อ. เมือง จ. สตูล 91000
ที่ทำงาน โรงพยาบาลสตูล 55/1ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
เบอร์ติดต่อ 074 -732466(ฝ่ายแผนงานฯ)
มือถือ 01-9591338
รุ่นที่ 13
-นายณัฏฐพจน์ มาฆทาน ( เต้ )
ที่อยู่ปัจจุบัน รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
ที่ทำงาน รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์ติดต่อ 077-361283 ต่อ 139
มือถือ 09-6458691
-นายพิภพ โค้วถาวร ( pop )
ที่อยู่ปัจจุบัน 8 ม.9 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ที่ทำงาน รพศ.ราชบุรี อใเมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์ติดต่อ 0-3232-7999 ต่อ 1172
มือถือ 0-3108-9906
-กัลยา ซีเดะ ( เยาะห์ )
ที่อยู่ปัจจุบัน 150 ม.7 ต.ปุยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
ที่ทำงาน สสจ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
เบอร์ติดต่อ 073-434213
มือถือ 09-7393955
รุ่นที่ 14
-สังสรรค์ สินบำรุง ( โขง )
ที่อยู่ปัจจุบัน สระบุรี
ที่ทำงาน รพ.พระพุทธบาท
เบอร์ติดต่อ
มือถือ 091189005
-กุศล กุลีช่วย ( ศล )
ที่อยู่ปัจจุบัน รพ.ชุมพร
ที่ทำงาน ชุมพร
เบอร์ติดต่อ
มือถือ 015351099
-หฤทัย แซ่ตั้ง ( ทัย )
ที่อยู่ปัจจุบัน สุราษฎร์ธานี
ที่ทำงาน รพ.ดอนสัก
เบอร์ติดต่อ
มือถือ 062822695
-ภัทร์ พลอยแหวน ( วิท-ใจ-ภัทร์ )
ที่อยู่ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ที่ทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เบอร์ติดต่อ 0-2800-2840-70 ext. 1242
มือถือ 0-9126-1554
-กัญช์ จันทร ( กัญช์ (Mr.K) )
ที่อยู่ปัจจุบัน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ที่ทำงาน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เบอร์ติดต่อ
มือถือ 01-5373582
รุ่นที่ 15
-ลัชดา สมญาติ ( อ้อม )
ที่อยู่ปัจจุบัน 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมลฑลสาย 4 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170
ที่ทำงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
เบอร์ติดต่อ 0-2889-9066 ต่อ 1321
มือถือ 014452935
-วิภาวดี ดงจันทร์ ( น้ำค้าง )
ที่อยู่ปัจจุบัน 1/8 ม.9 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
ที่ทำงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร(ช่วยราชการ)อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
เบอร์ติดต่อ 037-211088 ต่อ2510
มือถือ 05-0951436
รุ่นที่ 16
-ปาริชาติ ชนะเคน (สุขทอง) ( ปา )
ที่อยู่ปัจจุบัน 43/288 ม. 6 หมู่บ้านทหารสื่อสาร ถ.พหลโยธิน 49/2 เขตบางเขน กทม.10220
ที่ทำงาน www.icamtalk.com สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยร่นราชนครินทร์ ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 1400
เบอร์ติดต่อ 02-3458305-7 ต่อ 303
มือถือ 09-9435608
-เบญจวรรณ ครุฑธา (ทนยิ้ม) ( หน่อง )
ที่อยู่ปัจจุบัน 53/22 หมู่บ้านสุขใจ ซ.สุขใจ 14 ถ.สุขใจ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
77000
ที่ทำงาน โรงพยาบาลทับสะแก ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
เบอร์ติดต่อ 0-3254-6483
มือถือ 08-6504-3330
รุ่น 17
-ปิยะสุวรรณ ตุ้งแก้ว ( เหมียน )
ที่อยู่ปัจจุบัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (สงขลา) 456/2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
ที่ทำงาน สปสช.
เบอร์ติดต่อ
มือถือ 089-1293057
-พิทักษ์ จิตพิทักษ์ ( โอ๋ )
ที่อยู่ปัจจุบัน 134 ม.1 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
ที่ทำงาน งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลอ่าวลึก ม.7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
เบอร์ติดต่อ 075681159 ต่อ107
มือถือ 015977896
รุ่นที่ 18
-รีรัตน์ บุญฤทธิ์ ( รี )
ที่อยู่ปัจจุบัน 39/3 ถ.ราชนิคม ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
ที่ทำงาน รพ.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
เบอร์ติดต่อ 0-7544-9120 ต่อ 119
มือถือ 0-1495-8427
-นายผลึก เรืองสังข์ ( กบ )
ที่อยู่ปัจจุบัน 1/2 ม.8 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ที่ทำงาน โรงพยาบาลหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์ติดต่อ 075-337712 ต่อ 211
มือถือ 01-0807121
-ทน อังษานาม ( นัฐ )
ที่อยู่ปัจจุบัน รพ.ระนอง
ที่ทำงาน รพ.ระนอง อ.เมือง จ.ระนอง 85000
เบอร์ติดต่อ 077-812630-3
มือถือ 01-7282769
รุ่นที่ 19
-มานะศักดิ์ หนูคงนุ้ย ( ศักดิ์ )
ที่อยู่ปัจจุบัน 39 ม.5 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
ที่ทำงาน โรงพยาบาลพุนพิน ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์ติดต่อ 077-255293
มือถือ 04-0630-608
-ลลิตวดี (ภูเก็ต) ( เอ๋ )
ที่อยู่ปัจจุบัน รพ.ระนอง
ที่ทำงาน รพ.ระนอง อ.เมือง จ.ระนอง 85000
เบอร์ติดต่อ 077-812630-3 ต่อ 210
มือถือ 01-0908762
-องค์อ่อน บุตรลิ่ม ( อ้อย )
ที่อยู่ปัจจุบัน 79 ม.9 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
ที่ทำงาน โรงพยาบาลคลองท่อม อ.คลองท่อม จ.กระบี่
เบอร์ติดต่อ 075-640320 ต่อ 142
รุ่นที่ 20
-อมรรัตน์ ดำอ่อน ( อ้อม )
ที่อยู่ปัจจุบัน รพ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
ที่ทำงาน รพ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
เบอร์ติดต่อ -
มือถือ 01-8420710
-จิน แท่นเกิด ( เจ๊นก )
ที่อยู่ปัจจุบัน 388/1 ม.4 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ที่ทำงาน รพ.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เบอร์ติดต่อ 074 699023 ,699043
มือถือ 092941807
-พุทธชาติ ทับเคลียว ( แก้ว )
ที่อยู่ปัจจุบัน 251/10 ม.10 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
ที่ทำงาน รพ.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
เบอร์ติดต่อ 077-599026-8
มือถือ 04-0610131
รุ่นที่ 21
-พิเชษฐ เพชรตุ้น ( เชษฐ )
ที่อยู่ปัจจุบัน 20-2-เคียนซา-เคียนซา-สุราษฎร์ธานี
ที่ทำงาน รพ.พระแสง-พระแสง-สุราษฎร์ธานี
เบอร์ติดต่อ 077-369098-369053ต่อ111
มือถือ 040610604
-พิพัฒน์-สุภัทโรบล ( นายมะเดี่ยว )
ที่อยู่ปัจจุบัน ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
ที่ทำงาน โรงพยาบาลนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
เบอร์ติดต่อ 074 - 382011-5
มือถือ 094621485
-มะพอซี จารง ( see )
ที่อยู่ปัจจุบัน 53 ม3 ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ที่ทำงาน โรงพยาบาลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตานี
เบอร์ติดต่อ
มือถือ 066957729
รุ่นที่ 22
-นส.ลลิตา หาดไท ( หญิง )
ที่อยู่ปัจจุบัน 193-2-ควนศรี-บ้านาสาร-สุราษฎร์ธานี
ที่ทำงาน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เบอร์ติดต่อ 09-4742185
มือถือ 09-4742185
-ซกีต้า หวันสุใหลหมาน ( ต้า )
ที่อยู่ปัจจุบัน 207 ม.5 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
ที่ทำงาน รพ.เทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
เบอร์ติดต่อ 074-376359-60 ต่อ 126,127
มือถือ 06-2957208
รุ่นที่ 23
-สุพัตรา ถวาย ( เจ๊สุ )
ที่อยู่ปัจจุบัน โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ที่ทำงาน โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
เบอร์ติดต่อ 09-0088798
มือถือ 09-0088798
-หรรษมน ภัทรประดับวิทูร ( ปอจ้า )
ที่อยู่ปัจจุบัน 115 หมู่ 10 อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
ที่ทำงาน โรงพยาบาลท่าชนะ
เบอร์ติดต่อ 077-381246 # 509
มือถือ 06-5099173
รุ่นที่ 24
-นายปัญญวุฒิ เพชรพงศ์พันธ์ ( โบ้ )
ที่อยู่ปัจจุบัน 78 ม.1 ต.เคียนชา อ.เคียนชา สุราษฯ 84260
-นางสาวพจนีย์ แก้วมิ่งเมือง ( หญิง )
ที่อยู่ปัจจุบัน 73/32 บ้านพักท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ม.3 ต.หัวเตย อ.พุนพิน สุราษฯ 84130
-นางสาวพัชราวดี จันทะภา ( นุช )
ที่อยู่ปัจจุบัน 112 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ที่ทำงาน 112 สถาบันจิตเวชสาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์ติดต่อ 04-0148864
มือถือ 04-0148864
รุ่นที่ 25
-จตุพร กลมปั่น ( น้องเติ้ล )
ที่อยู่ปัจจุบัน 36/3 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ที่ทำงาน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 8 ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม บาง คอแหลม กทม. 10120
เบอร์ติดต่อ 02-2897103,02-9616486
มือถือ 01-7792315
- ศิริวัฒน์ สาลี ( เรือง )
ที่อยู่ปัจจุบัน รพ.ตากสิน 543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.
ที่ทำงาน รพ.ตากสิน
เบอร์ติดต่อ 02-8631373
มือถือ 014988469
-พรชัย ยอดหล้า ( Pornchai Yodla ) ( โก๊ะ ( koh ) )
ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่ กทม. บ้านเดิมอยู่ จ.น่าน
ที่ทำงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 681 แขวงวชิพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
เบอร์ติดต่อ 02-2443068
มือถือ 09-5662396
รุ่นที่ 26
-จิตยา ทินขำล้อม ( จิต )
ที่อยู่ปัจจุบัน 185/3 ม.1 ถ.ศรีสวัสดิ์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000
เบอร์ติดต่อ 077205938
มือถือ 066825025,091202187
***ประสานงาน นักศึกษาเวชระเบียน ศาลายา
-วราภรณ์ ปานเงิน ( @mp )
ที่อยู่ปัจจุบัน 31/4 ม.8 ถ.บูรกรรมโกวิท ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
ที่ทำงาน โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์ติดต่อ 056-711603
มือถือ 06-6130396
-กนกรัตน์ วันทอง ( เปีย์ หรือชอบเรียก แ )
ที่อยู่ปัจจุบัน 331 ม.13 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ที่ทำงาน รพ.ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์ติดต่อ 043 - 336788-9 ต่อ 1185
มือถือ 06-6361148
รุ่นที่ 27
-น.ส.จรัสศรี บุญมี ( รัตน์ )
ที่อยู่ปัจจุบัน รพ.บ้านนาเดิม ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
ที่ทำงาน รพ.บ้านนาเดิม
เบอร์ติดต่อ 077-359018 ต่อ 227
มือถือ 04-6264424
-นางสาวอัจฉราพรรณ บุญมา ( จิ๋ว )
ที่อยู่ปัจจุบัน โรงพยาบาลเกาะพีพี 25/1 ม.7 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
ที่ทำงาน โรงพยาบาลเกาะพีพี 25/1 ม.7 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
เบอร์ติดต่อ 040587370
มือถือ 040587370
-น.ส.นิตยา เพชรอินทร์ ( แอ๋ว )
ที่อยู่ปัจจุบัน 65/1 ม.5 ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
ที่ทำงาน รพ.ระนอง จ.ระนอง 85000
เบอร์ติดต่อ 04-0525852
มือถือ 04-0525852
รุ่นที่ 28
-นางสาวสุจิตรา เชื้อสกุล ( อิ๋ว ( AIW ) )
ที่อยู่ปัจจุบัน 170/40 ม.4 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
ที่ทำงาน โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม 41 ม.7 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
เบอร์ติดต่อ 077 - 391 117-8
มือถือ 09 - 288 1935
-นายวิษณุ ไกรนรา ( เปา )
ที่อยู่ปัจจุบัน 410/1 ม.4 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
ที่ทำงาน รพ.นาบอน ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
เบอร์ติดต่อ 075-491335 ต่อ 105
มือถือ 01-9563243
-นางสาวกาญจนา อมรชร ( กาญ )
ที่อยู่ปัจจุบัน 275/2 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
ที่ทำงาน รพ.เชียรใหญ่ 251 ม.1 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
เบอร์ติดต่อ 075-331024*127
มือถือ 06-5086862
รุ่นที่ 29
-นางสาวนัยนา ภิรมย์ ( อ๋อย )
ที่อยู่ปัจจุบัน 1 ม.8 ต.ตะกุกใต้ กิ่ง อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180
ที่ทำงาน รพ.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์ติดต่อ 07-8945926
มือถือ 07-8945926
-นส.เยาวมาลย์ จิ้วไม้แดง ( นู๋แตน )
ที่อยู่ปัจจุบัน 130 ม.2 ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
ที่ทำงาน รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์ติดต่อ 077-361283 ต่อ 139
มือถือ 07-9360302
-จำเนียร สุดใจ ( จำ )
ที่อยู่ปัจจุบัน 83 หมุ่ที่2 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
ที่ทำงาน รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง 20 หมู่ที่ 8 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
เบอร์ติดต่อ 075481113-5 #110
มือถือ 092890103
-สุภาภรณ์ แขวงบุรี ( เหย็ก )
ที่อยู่ปัจจุบัน 7 ม.8 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
ที่ทำงาน รพ.ชะอวด
เบอร์ติดต่อ 075-380256
มือถือ 041084352
รุ่นที่ 30
-นางสาวฐนิตา สุขวิทย์ ( โจโจ้...ซัง )
ที่อยู่ปัจจุบัน 40 ม.2 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120
ที่ทำงาน โรงพยาบาลเหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี 81130
เบอร์ติดต่อ 07-0756615
มือถือ 07-0756615
-ธนวัฒน์ ชัยเลิศ ( วัฒน์ )
ที่อยู่ปัจจุบัน โรงพยาบาลบางมด แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
ที่ทำงาน โรงพยาบาลบางมด1 กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ 02-8670606 ต่อ 2008
มือถือ 01-4098348
รุ่นที่ 31
-มะดี มะชา( ดี )
ที่อยู่ปัจจุบัน .55/1 ม.4 ต.เมฆมาวี อ.ยะรัง จ..ปัตตานี
เบอร์ติดต่อ .046337244
มือถือ .046337244
-นางสาวธารทิพย์ กองเงิน ( แป๋วแหว๋ว )
ที่อยู่ปัจจุบัน 29 ม.14 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
ที่ทำงาน เรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ปีที่2 จะจบแล้ว
เบอร์ติดต่อ 065754342
มือถือ 065754342

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Medical Record : เวชระเบียน

คำสำคัญ (Tags)#งานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 55809, เขียน: 26 Oct 2006 @ 10:18 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 02:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)