หากท่านใดสนใจ  อยากรู้ว่า  KM Intern และ KM Extern เขาสมัครเข้ามาเพื่อขอฝึกงานใน  สคส.  นั้น   เขาได้เรียนรู้อะไรบ้าง   เรียนรู้อย่างไร  และเรียนรู้กับใคร     สามารถเข้าไปอ่านได้ที่

http://in-externkmi.gotoknow.org